Храната най-скъпа в Швейцария, най-евтина в Македония

OFFNews 27 януари 2017 в 17:10 23746 0

Храната е най-скъпа в Швейцария и Дания, а най-евтина - в Македония и Полша. Това показват данни на Евростат за цените на храните, напитките и тютюна в 38 европейски държави през 2015 г. - 28-те членки на ЕС плюс Исландия, Норвегия и Швейцария и 5 страни-кандидатки (Македония, Черна гора, Албания, Сърбия и Турция), един потенциална страна кандидатка (Босна и Херцеговина) и Косово.

България е шеста по най-ниски цени сред 38-те. Пред нас, освен Македония и Полша, са Румъния, Албания и Сърбия.

Основни статистически заключения

Ценовите нива на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се различават значително в отделните държави-членки на ЕС. През 2015 г. в Дания те са били 145% от средните цени в ЕС, докато в Полша те са били 63% от средното за ЕС. Алкохолът в Ирландия е 175% от средното за ЕС при 64% в България.

Цигарите са най-скъпи във Великобритания - 219% от средното за ЕС, в България те са едва 50% от средното за ЕС.

В изследването са включени общо около 440 сравними продукта.

Храни, напитки и тютюневи изделия

Таблицата показва резултатите при четири важни групи: хранителни продукти, безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия. Тези групи представляват средно 16%, 2%, 2% и 3% от разходите на домакинствата. За справка на общите разходи на домакинствата за крайно потребление са също най-високата и най-ниската цена на продуктова група сред 28-те държави-членки на ЕС. Защрихованите полета показват най-високите и най-ниските цени сред всички 38 страни-участнички. В дъното на таблицата са показани коефициенти за еврозоната (EA-19), ЕС-15 (ЕС-15), настоящото ЕС-28 (ЕС-28) и групата на всички страни, участващи в изследването.

Коефициентът на вариация се определя като стандартно отклонение на цената на съответната група от държави като процент от средните индекси.

Колкото по-висок коефициент на вариация има, толкова по-голяма е разликата на цените в съответната продуктова група.

В Швейцария храната е най-скъпа, в Норвегия - безалкохолните, алкохолните напитки и цигарите в рамките на групата на 38 страни-участнички. Сред държавите-членки Дания е най-скъпата страна за храна и безалкохолни напитки. Ирландия има най-висока цена на алкохолни напитки в ЕС.

Македония е най-евтината страна от всички 38 във всичките четири групи продукти. Сред страните членки на ЕС най-ниските цени за храна се наблюдават в Полша, за безалкохолни напитки в Румъния и за алкохолни напитки и тютюневи изделия в България.

Хляб и зърнени храни, месо, риба и млечни продукти

Резултатите от проучването дават и представа за различните подгрупи на продукти за всички участващи страни. Таблица 2 представя цените за хляб и зърнени храни, месо, риба и млечни продукти. Тези групи представляват средно 17%, 24%, 5% и 17% от разходите на домакинствата за храна. За сравнение тази таблица включва цените за храна като цяло.

Сред всички 38 страни Швейцария показва най-високите нива на цените на хляб и зърнени храни, месо и риба, а Норвегия е с най-високите цени за млечни продукти. Дания е най-скъпата страна за хляб и зърнени храни, месо и риба, докато Кипър е с най-високи цени за мляко, сирене и яйца.

Масла и мазнини, плодове, зеленчуци, картофи и други хранителни продукти

Таблица 3 показва цените за три допълнителни групи на хранителни продукти: масла и мазнини; плодове, зеленчуци и картофи, както и други хранителни продукти. Тези групи представляват средно 3%, 20% и 13% от разходите на домакинствата за храна.

Сред всички 38 страни най-ниските цени за масла, мазнини, плодове, зеленчуци и картофи се наблюдават в Македония, а за други хранителни продукти - в Полша. Най-високите цени за почти всички категории отново могат да се наблюдават в Швейцария, с изключение на другите хранителни продукти, които са най-скъпи в Норвегия. Сред държавите-членки на ЕС, Полша е най-евтината страна за масла, мазнини и други хранителни продукти, а Румъния за плодове, зеленчуци и картофи. Дания е най-скъпата страна за всички продукти, с изключение на плодове, зеленчуци и картофи, за които се наблюдават най-високите цени в Швеция.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови