Готвят промени в Закона за социалното подпомагане

OFFNews 10 април 2014 в 17:53 2378 0

Лазар Лазаров

Подготвили сме кратка концепция с идеи за промени в Закона за социалното подпомагане, които ще бъдат обсъдени веднага след Великден. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

Законовите промени се налагат заради ратифицираната от България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и особено заради член 12 от нея, според който всеки индивид има правото да упражнява правата и задълженията си лично.

Промените, които се готвят няма да се случат лесно и бързо. Основна съставка на промяната, която искаме да постигнем, е промяната на обществените стереотипи, посочи Лазаров.

Ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на човека и това, което следва за страната ни от ратифицирането й, е голямо предизвикателство, допълни той.

По думите на Лазаров вече се подготвя план за промени в нормативната уредба – реални стъпки за прилагане на Конвенцията. През 2013 г. беше утвърдена концепция за промяна на законодателството. Освен това са направени и стъпки за преосмисляне на термина дееспособност, подчерта Лазаров.

Едновременно с подготвянето на промените ще може да се тества и готовността на обществото, държавата и неправителствения сектор да приемат тези промени, каза още Лазаров.

122 000 души в България биха имали нужда от опцията подкрепено вземане на решение. 7500 българи пък са официално под запрещение, обясни директорът на Българския център за нестопанско право Надя Шабани.

България е първите държави в света, където се правят пилотни проекти, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на човека. Ние работим заедно с Канада, Израел, Нигерия и Китай, като те непрекъснато наблюдават това, което сме постигнали за възможността хората с увреждания да имат право на подкрепено вземане на решение, допълни Шабани.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови