ГИТ проверява условията, при които се санират блоковете

OFFNews Последна промяна на 11 януари 2016 в 11:30 1882 0

Главна инспекция по труда публикува основните приоритети в работата си през 2016 година. Ще се проверяват засилено условията за труд на работещите в строителството и селското стопанство, както и условията за временна работа, съобщи пресцентърът на Главна инспекция по труда.

За последните Инспекцията ще се включи в кампанията на Комитета на старшите инспекторит (SLIC), която тази година е насочена към "осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за лицата, работещи чрез предприятия, които осигуряват временна работа".

Т.нар. „работници под наем“ по закон трябва да работят при същите условия като останалите работници. Но европейската статистика показва, че при тях трудовият травматизъм е два пъти по-висок. ГИТ ще проверява предприятията, осигуряващи временна работа, за да се установи колко работници са устроили на работа и в кои фирми. След това ще се проверяват и предприятията-ползватели на работната ръка, ако дейността им е у нас.

Селско стопанство и строителство остават сред основните приоритети на контролната дейност на ГИТ, защото двете икономически дейности са сред рисковите както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предвидени са мерки за извършване на проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи и за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения по силата на еднодневните договори в отрасъл „Растениевъдство“. Те бяха регламентирани с промени в Кодекса на труда и специална наредба от края на юли 2015 г. Условията на труд ще се проверяват във всички отрасли на селското стопанство.

При проверките в строителството специално внимание ще се отдели на предстоящото масово саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многопрофилните жилищни сгради. За извършване на дейностите по саниране често се използва изключително рисковият въжен достъп. Ще продължи засиленият контрол на големите строителни обекти и при извършването на строителство с голям обем изкопни работи. Той беше наложен в последните години заради едновременното изграждане на много инфраструктурни обекти, необходимостта да се работи в кратки срокове и често да се наемат бързо работници без нужната квалификация, което е предпоставка за повишен трудов травматизъм.

На фокус в контролната дейност на ИА ГИТ са още посредническата дейност и условията, при които се командироват български работници в държави-членки на ЕС. Планирана е и мярка за проверки в малки и средни предприятия с цел противодействие и превенция на сивата икономика във всичките й проявления. Продължава периодичният контрол на условията на труд в рисковите производства - добивна и химическа промишленост, леене на метали и др., които ежегодно се проверяват на три, шест или 12 месеца в зависимост от степента на риска в тях.

Годишният национален план за дейността на ИА ГИТ за 2016 г., който вече е публикуван на интернет страницата й, в рубриката „Дейност на Агенцията“, е съобразен с резултатите от контролната дейност на ГИТ за 9-те месеца и съгласуван със социалните партньори. Оперативната цел на Агенцията е „Осъществяване на ефективен контрол относно спазване на законодателството в областта на труда, държавната служба и трудовата мобилност”.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови