ГЕРБ предлага и психолозите да имат съсловна организация

Рени Петрова Последна промяна на 12 февруари 2021 в 12:34 1041 0

В последните дни на 44-тото Народно събрание депутати от ГЕРБ внесоха законопроект за създаване на съсловна организация на психолозите у нас. 

18 депутати от управляващата партия ГЕРБ и двама от "Обединени патриоти" предлагат закон, който да урежда условията за упражняване на професията, съсловната организация, както и етичния кодекс. В мотивите си народните представители заявяват, че действащото законодателство не съдържа подробна уредба на професионалната дейност на психолозите. 

"Не съществуват задължителни стандарти за качественото изпълнение на дейността. Не е предвидена съсловна организация, нито специален ред за контролиране и санкциониране на нарушенията на психолозите", пишат още те и добавят, че в България има не малко специалисти, които не са завършили психология и нямат необходимата квалификация. 

Според внесения законопроект професията ще може да се упражнява само от хора със степен поне бакалавър по психология от висше учебно заведение и вписани в регистъра на правоспособните психолози. Чрез вписването в регистъра психологът става член на Дружеството на психолозите.

Според чл. 5, ал. 2 от Законопроекта членството в дружеството е доброволно, но според чл. 11 и чл. 21 членове са всички психолози, вписани в регистъра. Те дължат членски внос и имат право на глас на Общото събрание

Дружеството, от своя страна, приема стандартите за изпълнение на психологическа дейност и контролира спазването им, като се приема Етичен кодекс. 

В законопроекта се предвиждат и санкции за неизпълнение на задълженията. Наказанията могат да бъдат порицание, задължително предписание за преустановяване на констатирано нарушение, публикуване на констатираните нарушения, глоба от 200 до 1000 лв. при първо нарушение и от 500 до 3000 лв. при повторно, лишаване на право на заемане на ръководна длъжност в Дружеството до 5 години, както и заличаване от регистъра на правоспособните психолози до 2 години. 

Публикуван е и образец на заявление за вписване в регистъра на правоспособните психолози. То трябва да съдържа три имена, ЕГН, номер на лична карта, копие от диплома, както и декларация, че лицето не е осъждано и че не страда от заболявания, пречещи на изпълнението на работата му.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови