Екоминистърът разпореди масови проверки на дружества, преработващи отпадъци

OFFNews Последна промяна на 09 юни 2020 в 16:45 1260 0

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди да започнат масови проверки на дружества, които притежават разрешителни за дейности с отпадъци и комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, съобщи екоминистерството. 

Проверките на дружествата ще започнат в областите Монтана и Пловдив. 

Целта е да се установи дали се спазват условията по разрешителните документи или комплексни разрешителни, дали на площадките са въведени инсталации и съоръжения, как се управляват образуваните отпадъци от дейността и спазват ли се условията по издадените съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци.

По разпореждане на Върховна административна прокуратура и заповед на екоминистъра започват проверки и на ТЕЦ-ове, като за всеки един от тях са определени конкретен обхват и параметри на проверката.

Междувременно ще се извършват и проверки и на други основни оператори, осъществяващи дейности по енергийно оползотворяване на отпадъци, с цел предотвратяване замърсяване или увреждане на компоненти на околната среда.

По време на проверките ще се установява фактическото състояние на дружествата, както и дали съответстват на условията в Комплексното разрешително и на приложимото законодателство по околна среда. Другото, за което ще се гледа е дали са монтирани предвидените в разрешението оборудвания (пречиствателни съоръжения – филтри, автоматични системи за извършване на собствени непрекъснати измервания и други).

Утре Димитров ще внесе в Министерския съвет промени в Устройствения правилник на МОСВ, с които се създава нова дирекция "Национален координационен център", чрез който ще се набира, наблюдава и анализира необходимата информация, за осигуряване опазването на компонентите на околната среда, както и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда.

Центърът беше сформиран в средата на февруари месец малко след встъпването на Емил Димитров в длъжност.   

Чрез "Националния координационен център" ще се даде възможност за превантивно обозначаване на евентуални проблеми и навременно вземане на аргументирани решения. Звеното ще работи в тясно сътрудничество с регионалните органи на власт, които осъществяват държавната политика в сферата на околната среда, в това число Регионални инспекции по околна среда и води, Басейнови дирекции и Дирекции на националните паркове.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови