Договори за над 290 000 дни за работа в селското стопанство са заявени в Инспекцията по труда

OFFNews 30 октомври 2020 в 14:27 876 0

За над 290 000 човекодни са заявените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа от началото на годината до момента.

Данните са от системата за онлайн предоставяне на образците на Главна инспекция по труда. Над 219 300 бр. от тях са образци на въведените през 2015 г. т.нар. еднодневни трудови договори за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Около 7000 бр. за почти 70 000 човекодни са заявените образи на договори за повече от един ден. От договорите за наемане на дълготрайно безработни до 120 дни са заявени 230 бр. образци за 1800 човекодни.

Двата нови вида договори за работа в селското стопанство – за повече от един ден и до 120 дни, бяха въведени като антикризисна мярка за подпомагане на земеделските стопани. Регламентира се възможността те да бъдат използвани и от тютюнопроизводителите. На 31 октомври изтича срокът на действието им. След тази дата няма да могат да бъдат заявявани образци на двата нововъведени договора.

Розопроизводителите, които бяха основни инициатори за въвеждането на договорите за повече от един ден, са заявили почти половината от образците за повече от 50% от човекодните. Тютюнопроизводителите са заявили по по-малко от 250 бр. договори за повече от един ден за около 1700 човекодни.

Селското стопанство, което е идентифицирано като рисков сектор по отношение както на използването на недеклариран труда, така по осигуряването на здраве и безопасност при работа, остана приоритет на контролната дейност на инспекцията и в условията на разпространението на КОВИД-19. В сектора са извършени 2965 бр. проверки от 27 310 бр. общо или повече от 10% от всички. Констатираните нарушения са 8315 бр., от които 5300 бр. са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 3000 бр. – по изпълнение на трудовите правоотношения.

Случаите на работа без трудов договор през деветте месеца са 130 бр. Средно на около 23 проверки е установяван по един случай. Данните показват изсветляване на сектора, тъй като за същия период на 2019 г. лице без договор е установявано средно на 19 бр. проверки.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови