Децата са 17% от населението на България, повече от половината нямат братя и сестри

OFFNews 01 юни 2023 в 14:41 1339 0

Дете пътува в ретро трамвай в София.

Снимка БГНЕС/Люба Филипова

Дете пътува в ретро трамвай в София.

Децата в България са 1 099 696, показват данни на НСИ към 31 декември 2022 г. Те са 17.1% от населението на страната. До 15-годишни са 913 419 (14.2%). Младежите на 16 и 17 г. вкл. са 186 277 или 2.9%. Най-много са децата в областите Сливен - 18.9%, Ямбол - 15.2%, и Бургас - 15.1%, от жителите на областта. В 18 области делът им е под общия за страната. Най-ниският е в областите Смолян - 10.8%, Видин - 11.5%, и Габрово - 11.8%. Делът на 15-17-годишните е най-висок в областите София (столица) - 18.3%, Пловдив - 9.6%, Варна - 6.9%, и Бургас - 6.7%, а най-нисък във Видин - 1.1%, Смолян - 1.3%, Силистра и Габрово по 1.4%.

На най-младото население (под 15 г.) в ЕС-27 в началото на 2022 г. е 15.0%, като най-нисък е делът му в Италия - 12.7%, Португалия - 12.8%, и Малта - 13.4%, а най-висок - в Ирландия - 19.7%, Швеция - 17.6%, и Франция - 17.5%.

Увеличава се относителният дял на домакинствата без деца под 16 г. Към 7 септември 2021 г. броят им е 2 235 322 (78.0%). Домакинствата с деца под 16 г. са 630 386 и намаляват със 72 938 спрямо 2011 г. В 62.3% от тях има по едно дете.

Над 80% от домакинствата в областите Видин, Габрово, Монтана и Смолян са без деца под 16 г. Най-малък е делът им в областите Благоевград - 74.5%, Сливен - 75.4%, и Бургас - 75.9%.

Раждаемост

През 2022 г. в страната са родени 56 917 деца, 56 596 (99.4%) от които - живородени и спрямо 2021 г. броят им намалява с 2 082 (3.5%).

Коефициентът на обща раждаемост през 2022 г. е 8.8‰, а средната за ЕС - 9.1‰ по данни на Евростат.

Момчетата са 28 923, с 1 250 повече от момичета (27 673). На 1 000 момчета се падат 957 момичета.

В градовете и селата са родени съответно 41 986 и 14 610 деца. Коефициентът на раждаемост е 8.8‰ в градовете и 8.5‰ в селата.

Най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.2‰, София (столица) - 10.0‰, и Пловдив - 9.7‰. В 20 области раждаемостта е под средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян - 5.1‰, Видин - 6.8‰, и Перник - 6.9‰.

В ЕС най-много деца се раждат в Ирландия - 12.0‰, Кипър - 11.4‰, Франция и Швеция - по 11.0‰, а най-малко в Италия (6.8‰).

Жените във фертилна възраст (15-49 г.) у нас са 1 278 412 и намаляват с 8 185 за година, а с спрямо 2011 г. - с 372 063.

Децата на майки под 18 г. са 2 871 през 2022 г. при 3 015 през 2021 г. Родените от жени на 40+ години са 2 410 при 2 278 през 2021 г.

Половината раждания през 2022 г. (49.4%) са първи за майката, 36.9% - втори, а 13.3% - трети и от по-висока поредност.

През 2022 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.78. Той нараства с 0.20 спрямо 2021 г.

През 2022 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 27.6 г., с 0.1 г. повече от 2021-ва. Най-ниска е тя в Сливен (22.5 г.), най-висока е в столицата – 30.7 г.

Многоплодните раждания са 1 052, с 48 повече от 2021 г. При 1 040 от случаите са родени близнаци, а при 12 - тризнаци.

Извънбрачните раждания са 34 141 (60% от всички). Делът им в селата (65.6%) е по-висок, отколкото в градовете (58.0%). За 80.2% има данни за бащата и е вероятно те да се отглеждат от живеещи заедно родители без брак.

Най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч (79.9%), Видин (77.0%) и Враца (76.6%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (44.8%) и Кърджали (34.6%).

Смъртност

През 2022 г. са починали 274 деца на възраст до 1 г. Коефициентът на детска смъртност е 4.8‰. През 2001 г. той е бил 14.4‰, а през 2021 г. - 5.6‰. В 10 области коефициентът е под средния за страната. Най-ниският е в областите Кърджали - 0.9‰, Перник - 1.3‰, и София - 1.5‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Ямбол (11.6‰), Добрич (10.2‰) и Враца (9.7‰).

Бракове и разводи

През 2022 г. са регистрирани 26 013 брака - с 607 по-малко от 2021-ва. Коефициентът на брачност е 4.0‰. Близо ¾ от всички бракове (18 976 ) са в градовете. Средната възраст на младоженците е 33.0 г. за мъжете и 30.1 г. за жените. Средната възраст се увеличава с 0.2 средно.

За 84.7% от жените и 84.3% от мъжете, сключения граждански брак през 2022 г., е бил първи. Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград - 5.4‰, и Силистра - 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник и Враца - по 2.6‰.

Разводите миналата година са били 9 525, с 496 по-малко от 2021 г. 77.1% от тях са в градовете. Разводът не е бил първи за 11.0% от жените и 11.1% от мъжете. Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 15.3 г.

Миграция

102 920 души са се преселили в друго населено място в страната, а 13 175 са се заселили в чужбина, 706 от които са деца. Най-предпочитаните дестинации са Германия (24.1%), Турция (20.0%) и Обединеното кралство (9.3%). Най-голям е делът на емигрантите до 17 г. към Германия (27.0%), Обединеното кралство (22.0%) и Австрия (7.1%).

От чужбина у нас са се заселили 40 619 души, 14% от които са деца 14 години, а 1.5% са от 15 до 17 години. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (23.1%), Германия (12.1%) и Сирия (9.0%). Най-голям е делът на имигрантите на възраст 0 - 17 години от Турция (17.9%), Германия (14.8%) и Сирия (12.4%).

Здравеопазване

У нас функционират 835 детски ясли и яслени групи в детски градини, с 337 повече от година по-рано. В тях има 33 193 места.

В градовете детските ясли са 726 с 30 968 места, а в селата - 109 с 2 225 места.

Към 31.12.2022 г. осигуреността 5,6 с места общо за страната е 19.5%, като най-висока е в областите Габрово (29.4%), Плевен (26.7%) и Благоевград (25.3%).

През 2022 г. в детски ясли са постъпили 29 080 деца, което е с 1 127, или с 4.0%, повече в сравнение с предходната година. В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 30 544 деца, от които момчетата са 15 857, а момичетата - 14 687. В сравнение с 2021 г. в края на 2022 г. децата в детските ясли се увеличават с 820, или с 2.8%.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2022 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 81.5%, а най-малък - на децата на възраст до 1 година - 0.04%.

В яслите работят 7 942 медицински и други специалисти. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 675, като 93.4% от тях са медицински сестри.

В страната функционират 4 дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) с капацитет от 450 легла. В тях през годината са постъпили 368 деца, в това число 341 деца на възраст до 1 година, на 1 година - 14, на 2 години - 8, на 3 и повече години - 5. Общо в тях са настанени 221 деца.

Образование

Самостоятелните детски градини към миналия декември са 1 817. В предучилищни групи в детските градини и училищата са записани 216 500 деца, от които повече от половината - 111 200 (51.4%) - са момчета. За година броят на децата се увеличава с 0.7%. Обхватът на децата е 87.3%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !