ДАЗД спира да наблюдава качеството в центровете за отглеждане и услугите за деца

OFFNews 08 октомври 2020 в 17:17 1771 0

Във вчерашния ден правителството прие промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето. Това се наложи заради необходимостта той да се синхронизира с измененията в Закона за закрила на детето, приети с преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги.

В случай на данни за лоша грижа от страна на персонала или неподходяща физическа среда в центровете от семеен тип, в които се отглеждат деца без родителска грижа и социалните услуги за деца с и без увреждания вече ще се сигнализира в новосъздадената Агенцията за качеството на социалните услуги. Съгласно приетите промени контрола и мониторинга на качеството на тези услуги ще се извършва от новосъздадената агенция. Тя ще отговаря и проверява дали има определени стандарти за качеството на грижата за децата в тях.

Държавната агенция за закрила на детето продължава да се сезира при нарушаване на права на дете, както и да осъществява контрол за спазването правата на детето в почти 24 000 обекта, сред които са всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно развитие, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“, доставчици на социални услуги за деца и на юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферата на закрилата на детето.

Държавната агенция за закрила на детето вече няма да отговаря и за лицензирането на неправителствените организации като доставчици на социални услуги за деца. Те също преминават в ресора на Агенцията за качеството на социалните услуги.

С промените в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето се прецизират и компетентностите на двете й специализирани дирекции – Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, съобразно част от отменените функции на председателя на ДАЗД. Към настоящия момент всички те са максимално добре обезпечени и имат необходимите експертни ресурси.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков