Държавата създава защитени детски градини

Александра Маркарян Последна промяна на 11 май 2017 в 10:25 3538 0

Създаването на защитени детски градини предвижда проект на правителствено постановление, внесен от министъра на образованието Красимир Вълчев, публикуван за обществено обсъждане.

Такъв статут сега имат училища, които получават допълнително финансиране от държавата, независимо от недостатъчния за издръжката си брой деца, защото закриването им би довело до нарушаване на достъпа до образование. Той бе въведен със Закона за предучилищното и училищното образование (обнародван през октомври 2015 г.) и за училищата, и за детските градини, но досега реално съществуваше само за училищата поради липсата на подзаконов нормативен акт, който да уреди статута на градините.

Според проектопостановлението защитена детска градина ще става тази, при чието закриване най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст биха пътували на не по-малко от 14 км. или 5 деца биха пътували на не по-малко от 20 км. до най-близката друга детска градина или училище, в което е организирано задължително предучилищно образование.

Частните детски градини също ще имат право на защитен статут.

В планински общини километрите ще се изчисляват на база разстоянието до най-близката детска градина/училище, умножени по коефициент за приравняване, отчитащ средната разчлененост на релефа и средната надморска височина за общината.

Критериите за определяне на защитените училища са подобни. Такива са школáта, чието закриване би принудило поне 10 ученици от I-VII клас да пътуват не по-малко от 20 км до най-близкото училище. За учениците в VIII-Х клас критерият е 15 ученици и 30 км.

Защитените градини ще получават ежегодно допълнително финансиране, както следва:

1. за детска градина - в размер 21 000 лв. за детска градина, която се намира в планински район съгласно приложението, и 19 000 лв. за детска градина в останалите райони;

2. за част от детска градина в друго населено място – в размер 16 000 лв., ако се намира в планински район съгласно приложението, и 14 500 лв. - в останалите райони;

3. за малък брой деца – детска градина или част от детска градина в друго населено място с брой на децата в задължителна предучилищна възраст, по-малък от 24 - в размер 15 на сто от съответния разходен стандарт на дете в подготвителна група в детска градина, умножен по разликата между 24 и реалния брой на децата в задължителна предучилищна възраст.

При училищата годишната добавка вече ще е между 29 хил. и 32 хил. лева. Досега на училищата се даваха допълнително по 25 000 лева, без значение от района, в който се намират.

Списъкът със защитените детски градини ще се актуализира ежегодно по предложение на кмета на общината и след решение на общинския съвет. Предложенията ще се внасят до 10 септември в МОН.

Към министъра на образованието ще бъде създадена междуведомствена комисия, която ще включва представители на МОН, министерствата на финансите, на регионалното развитие, на здравеопазването и на Националното сдружение на общините, която ще оценява внесените предложения, ще извършва преглед на действащия списък и ще прави предложения за включване или отпадане на детски градини и училища от него.

През настоящата учебна 2016/2017 г. у нас функционират 2054 общински училища, 321 държавни, 1809 общински и 7 държавни детски градини.

Броят на учениците е 724 357, а на децата в детските градини - 224 753.

Обхванатите в задължителното предучилищно обучение са:

- трета подготвителна група (5-годишни) - 52 871;

- четвърта подготвителна група (6-годишни) - 49 480.

Учителите са 68 243, а защитените училища - 142 в 26 от 28-те области. В тях учат 10 870 ученици, от тях до 16-годишна възраст са 10 307 ученици, като пътуващи до 16-годишна възраст са 3 600 ученици.

С друг проект на постановление на МС, внесен от министър Вълчев, се определят критериите за определяне на детска градина или част от нея като средищна.

Според документа в нея трябва да учат най-малко 4 деца в задължителната предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, които да организират такова. Средищна ще става градината, която се намира на най-малко разстояние от населените места, в които живеят децата.

Средищни ще са началните, основните, обединените и средните училища, в което учат най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

За пътуващите деца и ученици ще се осигурява безплатен транспорт.

Включването и изключването на училища и градини от списъка със средищните също ще става по предложение на междуведомствена комисия към министъра на образованието.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !