ДАНС получи достъп до данните за всички студенти и ученици в България

Александра Маркарян 22 април 2020 в 11:06 23628 1

Снимка БГНЕС, архив

Държавна агенция "Национална сигурност" получи достъп до данните за всички ученици и студенти в България.

След като през лятото на 2019 година по искане на ДАНС съвместно с Министерството на образованието и науката (МОН) бе подготвен проект, даващ ѝ достъп до регистрите, вчера той се превърна в официален документ и вече е в сила: Инструкция № I-4 от 7 април 2020 г. бе обнародвана в Държавен вестник на 21 април и от този момент е в сила.

В проекта, за който OFFNews писа през август 2019 г., се казваше, че достъпът трябва да бъде осигурен от МОН на ДАНС 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Този текст е отпаднал от обнародвания документ.

Миналото лято, когато потърсихме коментари от среди в разузнаването, един от тях гласеше: "Децата до 18 години, като много специфичен контингент, са защитени по закон от вербуване и всякакво взаимодействие със службите. Такъв пълен достъп дава много широки възможности за подготовка за вербуване след навършване на 18-годишната им възраст".

Какво оттук нататък е длъжно да осигури МОН на разузнавачите?

Достъп до:

- регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или степен на професионална квалификация (т.е. на всички дипломи);

- регистъра на завършилите студенти и докторанти;

- регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;

- националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (от нея може да се разбере не само кой ученик в кое конкретно училище учи, а и кое дете в коя детска градина/училище е записано на задължителна предучилищна група - бел. ред.);

- информация за движение на децата и учениците (т.е. ДАНС могат да получат информация за всяко конкретно дете и ученик - кога, от кое и в коя детска градина или училище е било преместено).

Защо ДАНС искат да проследяват всичко това? В инструкцията пише само, че "достъпът се извършва с цел осъществяване на възложените със закон дейности на ДАНС".

Защо тази инструкция се появява сега също е въпрос без отговор. В заключителна разпоредба е посочено, че тя се издава на основание чл. 30, ал. 3 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". 

Чл. 30, ал. 3 от Закона за ДАНС гласи: "Министерствата и ведомствата предоставят достъп до информационните си фондове на агенцията по ред, определен със съвместна инструкция на председателя на агенцията и съответния министър или ръководител на ведомство". Въпросният общ текст в закона е в сила още от 2008 г. Защо инструкция се появява 12 години по-късно не е изяснено.

Според документа справките ще се извършват от работни места в ДАНС чрез защитена VPN връзка. От тези места няма да може да се влиза в интернет или други мрежи.

Всяко искане за справка за дете, ученик, студент трябва да е подадено писмено с подписа на директора на Специализирана дирекция "Сигурност" в ДАНС (СДСДАНС).

Право на достъп ще имат служители, определени със заповед на председателя на ДАНС. Исканията на СДСДАНС за справки ще е длъжна да изпълнява дирекция "Информационни и комуникационни технологии" в МОН.

Всички справки на служители на ДАНС в регистрите на МОН ще се записват и съхраняват в бази данни.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков