Д-р Лилова: Пандемичната обстановка постави на още по-преден план грижата за децата

OFFNews Последна промяна на 24 ноември 2020 в 17:59 272 0

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в Годишната среща за партньорски преглед по изпълнението на Програмата за сътрудничество между УНИЦЕФ и правителството на Р България през 2020 г. и за обсъждане на приоритетните дейности за периода 2021 – 2022 г.

В хода на срещата Д-р Лилова изрази своята признателност за доброто сътрудничество между ДАЗД и представителството на УНИЦЕФ за България:

„Считам, че усилията, които полагаме заедно, спомагат за по-лесното справяне с предизвикателствата, както и за подобряването на състоянието на правата на децата. Пандемичната обстановка постави на още по-преден план грижата за тях като едни от най-уязвимите членове на обществото ни, за да могат те по-лесно да се справят с непознатата ситуация.“, сподели председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Предложенията от страна на ДАЗД за приоритетните дейности в периода 2021-2022 г. са свързани с: подобряване на здравословното състояние на децата в България, с цел намаляване на детската смъртност; намаляването и ограничаването на насилието над деца, напр. за организиране на обучения на мултидисциплинарните екипи по Координационния механизъм за насилие, както и увеличаване на сътрудничеството при извършване на социологически проучвания за детското население.

Председателят на ДАЗД изказа благодарност към д-р Джейн Муита за подкрепата за въвеждането в България на общопризнатата програма на Световната здравна организация за обучение на родители на деца със затруднения в развитието. Пилотното тестване на тази програма се реализира под ръководството на ДАЗД, в партньорство с представителството на УНИЦЕФ за България, Сдружение „Аутизъм днес“, както и други заинтересовани професионални организации у нас.

Към настоящия момент се подготвя съвместна програма между ДАЗД и УНИЦЕФ България, а през изминалата година двете организации си сътрудничеха и за:

разработването на рубриката „Аз съм дете“ на Единния информационен портал на Министерски съвет COVID-19, с полезни информационни материали за деца и родители;
работата на Междуведомствената експертна група към Националния съвет за закрила на детето за изработване на механизъм за изпълнение на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето;
подготвянето на материали и предложения за създаването на „Бяла книга за детето“, с която ще бъде направен преглед на постиженията в политиките за деца в последните 10 години, и ще бъде издание за 20-годишнината на Държавната агенция за закрила на детето.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови