Безработицата намаляла и през август, стигна 8 процента

Последна промяна на 15 септември 2016 в 11:15 2748 0

Продължава спадът на безработицата и през август, съобщава пресцентърът на Агенцията по заетостта. 

През август равнището на безработица продължава да намалява и вече е 8.0%. В края на месеца в бюрата по труда са регистрирани 261 525 безработни лица, което представлява намаление с 6 575 души (0,2%) спрямо миналия месец и 45 296 (1,2%) по-малко от август 2015 г. Спрямо края на декември 2015 г. техният броя е спаднал с 67 396.

На работа през август 2016 г. са постъпили общо 19 789 безработни лица, от които 15 348 – на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 4 441 безработни лица. От тях 2 187 лица са започнали работа по програми за заетост, а 146 – по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са постъпили 2 108 безработни лица. В бюрата по труда са заявени 18 934 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 10 166, които са близо 54% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 061 места), от образованието (3 328 места), от административно-стопанските дейности (3 312 места), от търговията (2 191 места), от хотелиерството и ресторантьорството (817 места) и др.

Все по-голямо внимание се отделя на качественото обслужване на работодателите при осъществяването на подбора и насочването на търсещите работа лица. В двете най-големи регионални служби по заетостта – Пловдив и София, вече работят мобилни екипи за работа на ключови, структуроопределящи работодатели. Вследствие на тяхната дейност се предоставят специализирани за конкретния работодател услуги, чиято цел е да се подобри и улесни подборът на подходящи за дейността им безработни лица. През август делът на свободните позиции за специалисти е нараснал с 16 процентни пункта спрямо юли, за сметка на свиването на дела на работните места без изисквания за квалификация.