Безплатни учебници за частните, държавните и общинските училища

ОFFNews 23 март 2016 в 14:54 11831 0

Снимка БГНЕС/Свилен Ризов

Безплатни ще са познавателните книжки за всички детски градини и учебниците за децата от I до VII клас, както и учебниците по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания до XII клас, както и учебните комплекти по общообразователните предмети, отпечатани на брайлов шрифт, също до последния гимназиален клас.

Това реши Министерският съвет днес. Той прие постановление за определяне на реда за осигуряване на безплатни учебници и помагала в детските градини и училища.

Разписаният текст се отнася както за общинските и държавните, така и за частните училища и детски градини.

Той не важи за децата, които се обучават в самостоятелна организация, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Дава се възможност учебници от училищните библиотеки да се предоставят за ползване до края на учебните занятия на ученици от VIII до ХII клас, чийто месечен доход на член от семейството е под установената за страната минимална работна заплата, при условия и по ред, определени с правилника на училището.

Безплатни ще са:

1. Познавателни книжки по всички образователните направления - за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или училище за осъществяване на задължителното предучилищно образование;

2. По един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки ученик от I до IV клас;

3. По един учебник по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки ученик от V до VII клас;

4. По един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет, отпечатани на брайлов шрифт - за всеки ученик с нарушено зрение от I до XII клас;

5. По един учебник по всеки специален предмет - за всеки ученик със сензорни увреждания от I до XII клас.

Българските деца в училищата в Европа ще получават познавателни книжки (за задължителното предучилищно обучение) и учебници (за училищата) по български език и литература до VII клас включително.

Познавателните книжки за детските градини, учебните помагала и комплектът учебници за първи клас (включително отпечатаните на брайлов шрифт) ще са нови и след края на учебната година няма да се налага децата да ги връщат.

Отпечатаните за тази година учебници за II - VII клас ще трябва да се използват три години и учениците ще трябва да ги върнат след края на учебните занятия за съответния клас. Тригодишен е и срокът за използване на учебниците по специалните учебни предмети. Учебниците и учебните помагала за II-XII клас, отпечатани на брайлов шрифт, ще могат да се използват три учебни години.

Ако ученикът не върне учебник или го върне в толкова лошо състояние, че той вече не е годен за употреба, родителите/настойниците ще трябва или да купят нов учебник, или да възстановят стойността му в училището.

В документа не се цитира общата сума, която ще бъде платена от бюджета за познавателни книжки и учебници. 

Записани са само нормативите на средствата за закупуване на познавателна книжка, учебник и учебно помагало. Те са:

1. за едно дете в задължителна предучилищна възраст - 31 лв.;

2. за ученик в I клас - 56 лв.;

3. за ученик във II клас - 78 лв., в т.ч. 27 лв. за учебни помагала;

4. за ученик в III клас - 85 лв., в т.ч. 36 лв. за учебни помагала;  

5. за ученик в IV клас - 90 лв., в т.ч. 36 лв. за учебни помагала;

6. за ученик в V клас - 115 лв.;

7. за ученик в VI клас - 122 лв.;

8. за ученик в VII клас - 131 лв.

За учениците със сензорни увреждания:

1. за ученик в І - ІV клас - 36 лв.;

2. за ученик в V - VІІІ клас - 31 лв.;

3. за ученик в ІХ - ХII клас - 27 лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови