БАН ще командирова преподаватели по български в чужди университети

Освен заплата и командировъчни те вече ще получават до 1500 лева за учебна литература, държавата ще покрива здравните им осигуровки и разходи за лечение

Александра Маркарян Последна промяна на 16 август 2019 в 08:30 1879 0

Снимка Александра Маркарян

Българската академия на науките ще има правото да командирова преподаватели по български език и литература във висши училища в чужбина наравно с българските университети. Разрешение за това предвижда изменение в правителствено постановление от март 2019 г., предложено от министъра на образованието Красимир Вълчев. Документът е публикуван за обществено обсъждане и след месец предстои гласуването му от Министерския съвет.

Преподаватели ще могат да изпращат институтите на БАН с акредитация в професионално направление "Филология" 

"Промяната е обусловена от породилите се дискусии в общественото пространство и изложеното становище на БАН за включването на научните работници от структурите на Академията в процеса на подбор на преподаватели и последващото им командироване в чуждестранни висши училища", пише министър Вълчев в доклада си към проекта.

С проектопостановлението се прецезира и изискването към кандидатите за местата в чуждите университети. Те трябва да са завършили най-малко магистърска степен по филология. "Изпълнението на това условие ще гарантира задълбочените им езикови познания и подготовката им за преподаване на български език на чуждестранни студенти", пише министърът по този повод.

Третата промяна е свързана с обезпечаването на висшите училища със средства за дългосрочното командироване на преподавателите по български. Предвижда се освен за командировъчни и основни трудови разходи, да има пари и за покриване на разходите за път, медицинско обслужване и здравно осигуряване. Средствата ще се отпускат от МОН по бюджетите на държавните висши училища и БАН, които имат споразумение с министерството.

Освен това се предвиждат и средства за осигуряване на учебна литература, помагала и материали. Годишната сума на преподавател за литература, включително за транспортирането ѝ, ще е до 1500 лева за учебна година.

"Предложеното допълнение ще има положителен ефект върху имиджа на българските лекторати в чуждестранните висши училища и ще допринесе за повишаване качеството на преподаването и интереса на чуждестранните студенти към българския език, литература и култура - мотивира го министърът. - Подобни успешни практики за безвъзмездно осигуряване на учебници и учебни помагала имат съседни страни като Северна Македония, Хърватия, Словения и др."

Общо необходимите средства са с индикативен годишен размер на 100 000 лева лева, които ще осигури МОН в рамките на бюджета му за 2019 г., а за следващите години разходите ще бъдат планирани в рамките на разходните тавани на МОН.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови