760 лева минимална учителска заплата от 1 септември

Вдигат и добавките за работа с деца в риск от отпадане, които не владеят български

Александра Маркарян Последна промяна на 09 август 2017 в 10:04 20526 8

Снимка БГНЕС, архив

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Заплатите на учителите и директорите да бъдат увеличени с 15% от 1 септември, предвижда проект за промени в наредба на Министерството на образованието и науката, внесен за обсъждане в Министерския съвет.

Според разчетите минималната основна заплата за учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, треньор и рехабилитатор става 760 лева при сегашна 660 лева.

Долният праг за старши учител/старши възпитател става 792 лева, а сега е 688 лева.

Минимумът за най-високото ниво в йерархията на педагозите - главен учител/главен възпитател ще е 836 лева при актуален от 726 лева.

За директор се предвижда минимум 950 лева, за заместник-директор - 887 лева. Сега долният праг за директор е 825, а за заместник - 770 лева.

Наредба 4 определя само минималния праг, а не фиксира точно възнагражденията, защото училищата получават делегирани бюджети на база годишния размер за издръжка на едно дете в съответния вид обучение умножен по броя на учениците. Оттам нататък училищните ръководства правят свой бюджет, а големите училища могат да си позволят и по-високи заплати за педагозите и персонала от държавно определения минимум.

С промените в наредбата се въвеждат и две нови добавки към заплатата за:

- участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят български език.

Мерките се вземат във връзка с допълнителните ангажименти на педагогическите специалисти по изпълнението на мерките за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, се казва в мотивите към проекта, внесен от министъра на образованието Красимир Вълчев.

Сега към брутните заплати има добавки за:

- изпълнение на учебни часове по учебни предмети над минималната норма преподавателска работа, ако те не са отчетени
при определяне на основната работна заплата;

- професионално-квалификационна степен, ако не е включена като елемент в основната работна заплата;

- преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет „чужд език";

- класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, както и на учител в детска градина - за водене на задължителната документация на съответната група и за консултиране на родители;

- безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата;

- постигнати резултати от труда през учебната година;

- проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади;

- изпитване на един ученик в задочна, индивидуална, комбинирана, дистанционна и самостоятелна форма на обучение и за провеждане на приравнителни изпити;

- провеждане на държавен изпит по теория и практика за придобиване на степен на професионална квалификация по професията/специалността;

- наставничество - за подпомагане на новоназначен учител за срок до една година;

- работа при специфични условия на труд на персонала в специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа и училищата към местата за лишаване от свобода;

- официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно;

- работа с деца и ученици със специални образователни потребности - на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, провеждащи интегрирано обучение и възпитание.

В проекта на наредбата е увеличен и минималният размер на средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти от 3% на 3,5 % от 01.09.2017 г. и на 4% от 01.01.2018 г.

Отпада ограничението за максимален размер на посочените средства.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

7671

3

безпартийна

09.08 2017 в 18:45

Не помня кой беше обяснил на Боко, че образованието е като магистрала към бъдещето. Явно го е разбрал и това е хубаво. Ако разбере и каква е ролята на университетските преподаватели, би било също хубаво, но дали има кой да му го обясни нагледно?