58 училища ще имат нови спортни площадки, 50 съществуващи ще бъдат ремонтирани

Александра Маркарян 04 май 2022 в 10:17 2139 0

Снимка https://www.marica.bg/

Хасковско училище с нова спортна площадка от 2020 г.

58 общински и държавни училища ще имат нови спортни площадки със специализирана настилка, а други 50 - ремонтирани по национална програма на Министерството на образованието и науката. Проектът ù е публикуван за обществено обсъждане, след което ще бъде гласуван от Министерския съвет.

За целта са предвидени 15 млн. лева от бюджета, от които 10 млн. за нови площадки и 5 млн. лева за ремонти.

Срокът за финансиране е 1 декември 2022 г.

Училищата ще бъдат определени след кандидатстване с проекти от образователните институции и общините. Може да се включат държавни училища към МОН, Министерството на културата и Министерството на спорта.

Класирането ще е по критерия "Брой ученици в дневна форма на обучение".

За общините има ограничение за броя според броя жители. То варира от един проект (за населени места с до 50 хил. жители) до шест проекта (над 400 хил. жители). За държавни училища към МОН може да се подават до два проекта от област.

За нова площадка ще се отпускат до 170 хил. лева с ДДС, за ремонт - до 100 хил. лева с ДДС. Парите са разчетени за площадки с площ до 1000 м2. Ако проектът е по-скъп, трябва да се осигури съфинансиране.

Сред допустимите дейности е и доставката и монтажа на оборудването за площадките.

Допускат се проекти и за училища със спортна площадка, но чието място искат да направят нова със специализирана спортна настилка.

По двата модула може да има и други дейности, свързани с ремонта или изграждането, например изграждане на ограда, осветление и др.

Дейностите ще се възлагат от бенефициентите по Закона за обществените поръчки и условията на програмата. Не се разрешават авансови плащания над 30% от общата стойност на договорите.

Мониторингът се осъществява чрез проверки по документи и снимков материал, които ще се изпращат към МОН след приключване изпълнението на одобрената по програмата дейност.

Дейностите и средствата по програмата не могат да дублират дейности и средства с еднакво предназначение по други национални програми за образование, друго национално финансиране, фондовете на ЕС и други донорски програми.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови