41 млн. лв. ще бъдат инвестирани в центрове за подкрепа на възрастни

OFFNews 31 март 2018 в 10:15 2626 0

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира над 41 млн. лв. в изграждането на центрове за подпомагане и грижа на възрасти хора в страната.

Финансирането се осигурява от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по мярката „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”, която вече е отворена за кандидатстване.

Проектът предвижда изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването на общо 68 центъра за грижа за хора с увреждания и 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в 29 общини (Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, София, Струмяни, Тополовград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол).

Общините са включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени от Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България. Основна цел е да се осигури достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С изпълнението на проектите, ще бъдат създадени по-качествени социални услуги. Предвидено е те да се изпълняват по интегриран начин чрез финансирането им по ОПРР 2014-2020 (за изграждане на инфраструктурата) и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (за предоставянето на новите социални услуги) с цел осигуряване на допълняемост, интегрираност и устойчивост на създадените социални услуги.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР 2014-2020, в меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020, както и на сайта на МРРБ.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    За политиката