4,6 млн. за образование: нови книги за библиотеките, Wi-Fi зони и оборудване

OFFNews 28 юли 2021 в 16:24 2038 0

Кабинети по физика, химия и биология в 35 училища ще бъдат ремонтирани през 2021 г. В 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Ще бъдат купени оборудване, материали, консумативи. 85 училища ще получат пари за закупуване на книги за библиотеките си и за кътове за четене. 138 училища ще получат средства за изграждане и доизграждане на безжични интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi.

За да обезпечи всички тези и още дейности - които са по унаследените от предишното правителство национални програми за образование - правителството днес отпусна 4 684 080 лева.

От тях 2 565 091 лева са по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Това са парите за 35 профилирани гимназии и средни училища, в които се провежда профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предвижда се ремонт на учебни кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване.

В други 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Планира се закупуване на материали, консумативи и игри за децата и учениците.

Отделно 85 училища ще получат 437 702 лева за закупуване на книги за библиотеките и създаване на кът за четене.

За Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" се отделят 853 587 лева. 138 училища ще получат средства за изграждане или доизграждане на безжични интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi зони.

Правителството одобри 491 865 лева за Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“. 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планиране, организиране и провеждане на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите.

754 097 лв. се разпределят по програмата „Професионално образование и обучение“. 14 общински професионални гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможност да работят с нова техника и да придобиват професионални компетенции в реални трудови условия.

Кабинетът одобри 19 440 лева по Национална програма „Мотивирани учители". Средствата са за учители-наставници в 55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители.

Спешни ремонти

Правителството одобри и допълнителни разходи от 32 514 932 лв. за спешни ремонти и оборудване на училища. 24 114 932 лв. от тях са за подобряване на материалната база в 117 държавни и общински училища. 8 400 000 лева са за закупуване на 10 000 преносими компютри, основно за училища, в които се обучават ученици от уязвими групи.

Голяма част от дейностите, които се финансират, са за ремонти на покриви, други са за енергоспестяващи мерки и вътрешни ремонти на сградите. Належащи са и заявките за създаване на добри санитарно-хигиенни условия.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков