Представиха възможностите за туризъм в Западните покрайнини

ОFFNews Последна промяна на 17 юли 2014 в 14:18 1392 0

На 16.07.2014г. от 13 часа в гр. София, ул. „Незабравка“ №25, Парк хотел Москва, зала „Киев“, се проведе петият последен от поредицата информационни дни в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини“, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011

„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028.


На събитието присъстваха представители на общините партньори по проекта, Станислава Алексиева – кмет на община Трън, представители на медии, места за настаняване, туристически организации, както и целият екип, изпълняващ проекта.

в рамките на проект с рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/028 „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Трън и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови