Какви са възможностите за туризъм в района на Драгоман

ОFFNews Последна промяна на 25 юни 2014 в 14:11 1216 0

На 24 юни 2014 г. в заседателната зала на община Драгоман при повишен интерес и масово присъствие се проведе поредният информационен ден в изпълнение на дейности по проект „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №: BG161PO001/3.2-02/2011/028.

Присъстваха Кметът на община Драгоман Андрей Иванов, ръководители на предприятия на територията на общината, директорът на СОУ „Хр. Ботев“ – г-н Стоян Стоянов, учители, кметове, кметски наместници, ктитори и представители на църкви и местни поделения на вероизповеданията, журналисти, хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани институции и организации, както и целият екип, изпълняващ проекта.

Представянето на Проекта „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини” бе направено от ръководителя на проекта г-жа Екатерина Цветанова, а разяснение относно дейностите направи г-жа Лидия Банкова – експерт „Туризъм“ по проекта. Вълнуващо изказване направи г-н  Андрей Иванов – Кмет на община Драгоман, който освен че даде висока оценка за изпълнение на проекта, запозна присъстващите с начините на надграждане на неговите дейности.

в рамките на проект с рег. № BG161РО001/3.2-02/2011/028 „Непознатата България – Откритието – Западни покрайнини”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от община Трън и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови