През 2018 г. в страната са издадени 8650 книги, 6 вестника са спрели да излизат

ОFFNews Последна промяна на 20 юни 2019 в 12:44 2612 0

По данни на НСИ, през 2018 г. шест вестника са спрели да излизат, тиражът на останалите пък е нараснал с над 10 на сто. 

При книжните издания се наблюдава аналогична тенденция - новите заглавия намаляват, средният тираж нараства с над 70%.

Издадени са 8 650 книги с тираж 9 007 786 

През 2018 г. са издадени и 1 192 брошури с тираж 2 253 951.

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2018 г. са регистрирани 8 237 книги и 1 079 брошури, или 94.7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 226 (2.2%), а средният тираж нараства от 666 на 1 144, или със 71.7%.

По тематични области според признака „предназначение на литературата“1 разпределението на изданията по раздели през 2018 г. е следното:

През 2018 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 7 741, или 78.7% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 101 с тираж 1 855 хил., като от тях повече от половината са преведени от английски (53.0%), следват преведените от руски - 9.8%, немски - 5.9%, и френски език - 5.3%

239 вестника с годишен тираж 216 037 хил. са издавани през 2018 г.

Спрямо предходната година заглавията намаляват с 6 (2.4%), а тиражът се увеличава с 20 хиляди (10.1%) 

През 2018 г. са издадени 530 списания и 77 бюлетина, като в сравнение с 2017 г. списанията се увеличават с 3.9%, а бюлетините намаляват със 17.2%.

През 2018 г. на чужди езици са издавани 96 списания и бюлетини с годишен тираж 208 хил., като най-многобройни са на английски език - 89 заглавия с тираж 175 хил., следвани от изданията на румънски език - две заглавия с тираж 0.4 хил., по едно заглавие на немски, турски, испански, есперанто и едно на два и повече езика (с общ тираж 32 хиляди).

Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС „Инфостат“  и на сайта на НСИ , раздел „Култура“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови