Ексклузивно От четвъртък навсякъде на закрито само със зелен сертификат

Копривщица ще запази статута си на архитектурно-исторически резерват

ОFFNews Последна промяна на 30 март 2017 в 14:00 7882 0

Снимка koprivshtitza.com

Днес Министерство на културата обяви, че Копривщица ще запази статута си на архитектурно-исторически резерват. 

Вчера стана ясно, че Общинският съвет на Копривщица е гласувал да бъде премахнат статутът на града като архитектурно-исторически резерват под натиска на бизнесмена Радослав Йовков, който има планове да строи нови, по-високи сгради, промишлена зона, ски писта, мотописта и т.н., а решението от 17 март предизвика остри обществени реакции.

От министерството обявиха, че „заварените обявени по досегашния ред недвижими паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по смисъла на Закона за опазване на културно наследство”. В този смисъл градът в своите регулационни граници запазва статута си на архитектурно-исторически резерват.

От МК допълват, че промяна или актуализация на статута на недвижимата културна ценност може да бъде инициирана само по реда на Закона за културното наследство и на Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. към същия закон, а не с решение на общинския съвет. Наредбата трябва да се издаде въз основа на актуализирана заключителна оценка на всички компоненти на територията, носители на културна стойност – единични недвижими културни ценности, комплекси и ансамбли, както и на цялостната градска тъкан.

В отвореното си изявление МК акцентира, че промяна на статута на културни ценности от национална значение може да бъде инициирана от искане на кмета на дадена община, но такова по случая с Копривщица не е постъпило. 

Ако бъде получено, министърът на културата трябва да назначи междуведомствена комисия с участие на Националния институт за недвижимо културно наследство, областна и общинска администрации, заинтересовани министерства и други ведомства и организации. 

Комисията трябва да отрази в протокол своите предложения, които се внасят от директора на НИНКН за обсъждане от Специализирания експертен съвет към министъра на културата. Чак след изказване на становището на съвета министърът на културата издава заповед за актуализиране на статута, в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и при постановяване на изрични изисквания за опазване на изключителната стойност за културата и историята на страната ни.

"Министерството на културата отново подчертава необходимостта от опазване на културното наследство на Копривщица и изразява своята убеденост, че общината и общинският съвет няма да станат инициатори на необратима загуба не само на отделните забележителни образци на българската възрожденска архитектура, но и на историческата урбанистична структура на селището, както и на обкръжаващата го природна рамка", заяви институцията. 

Града има над 400 недвижими културни ценности, като 15 са с национално значение, между които емблематични исторически сгради – музеи: „Лютова къща”, „Ослекова къща”, къща – музей „Тодор Каблешков”, родните къщи на Г. Бенковски, Димчо Дебелянов, Любен Каравелов.

Общият устройствен план на община Копривщица (предварителен проект) е съгласуван от Министерството на културата през април 2016 г. с изключение на частта, „включваща териториите със смесено предназначение на земеделските земи в източния склон от Охранителната зона на Историческото селище“. Поставени са условия към Окончателния проект на Общ устройствен план, който също подлежи на съгласуване по реда на Закона за културното наследство, допълват от МК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови