България стана пълноправен член на Европейска мрежа за литература и книги 'Традуки'

ОFFNews Последна промяна на 20 септември 2019 в 15:00 2009 0

Парламентът ратифицира анекса към споразумението за проект „Традуки“ с гласа 131 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“. Вносител на документа е Министерският съвет на 5 август 2019 година.

Проектът „Традуки“ представлява една европейска мрежа за литература и книги, в която участват Австрия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Косово, Лихтенщайн, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора и Швейцария.

Обмяната на опит между участниците е подпомогната с програма за превод на белетристика, актуална научно-популярна литература и детско-юношеска литература от двадесети и двадесет и първи век. Специално внимание е отделено на преводачите, чиято дейност като важни посредници между отделните култури е дала и името на проекта. Чрез срещите между автори, преводачи, издатели, библиотекари, критици и учени се цели обмяна на информация и засилване на сътрудничеството на европейско и междурегионално ниво.

Участие на страната ни дава възможност за подпомагане на българските книгоиздатели в международни панаири на книгата, както и български автори да представят произведенията си на европейската сцена. Освен това българските автори ще могат да популяризират произведенията си чрез превод на разнообразни езици, което ще даде тласък на родната ни литература и кногоиздаване.

Финансовият принос към българското Министерство на културата към проект „Традуки“ ще бъде в размер на 10 000 евро.