Заплатите в ИТ сектора, телевизиите и мобилните оператори надхвърлиха 4000 лева

2.27 милиона са работещите наемници в България към края на март 2022 г.

OFFNews 13 май 2022 в 12:27 7669 1

Най-високите заплати в България остават тези в ИТ сектора

Снимка Pixabay

Най-високите заплати в България остават тези в ИТ сектора

Най-високите средни заплати в страната остават в ИТ сектора, далекосъобщенията, телевизиите плюс производството на филми. За януари-март 2022 г. средната брутна за това направление е 4060 лева. Най-ниските официални заплати също традиционно са в хотелите и ресторантите: едва 964 лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2022 г.

Средната брутна заплата за страната за март е 1668 лева и се увеличава със 102 лева от януари.

По сектори: около 1000-1300 лева е средната брутна заплата за първото тримесечие във ВиК сектора; управлението на отпадъците; строителството; пощите; селското и горското стопанство. Малко над 1300 лв. са възнагражденията при административните услуги; търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети; в преработващата промишленост; в културата и операциите с недвижими имоти. Над 2000 лева са те в производството и разпространението на ток, парно и газ; в "Професионални дейности и научни изследвания" и в добивната промишленост. Около 2500 лв. са брутните заплати във финансовите и застрахователни дейности и чувствително по-високи при водачите по заплати - икономическа дейност "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4060 лв.

Средната за първото тримесечие (януари-март 2022 г.) е 1593 лева и намалява спрямо четвъртото (когато се дават декемврийски добавки или 13-и заплати) на 2021 г. с 1.2%. Спрямо първото на 2021 г. нараства с 1.8% в обществения сектор и с 11.6% - в частния.

С най-голямо намаление от последното на миналата година до края на първото на настоящата са в образованието - с 16.6%, в селското, горското и рибното стопанство - с 10.4%, в държавното управление - с 8.1%. Най-голямото увеличение е в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.9%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 6.6%.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата нараства с 9% спрямо първото на 2021 г. Най-много в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 34.4%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 32.7%, и „Административни и спомагателни дейности“ - със 17.3%, а в „Образование“ и „Държавно управление“ се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 г.

2.27 млн. души работят у нас. Наемниците се увеличават с 8.4 хил. (4%) от декември 2021 г. до края на март 2022 г. Най-голямото увеличение има при брокерите (7.3%), административните дейности (2.5%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (2.3%). Най-голямото намаление на наетите е при търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети (с 1.2%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (с 0.8%).

Най-много хора в България работят в преработващата промишленост и в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.8 и 16.7%.

За година (от март 2021 г. до март 2022 г.) работещите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 11.2 хил. (0.5%). Най-голямото увеличение е в здравеопазването и социалната работа - с 6.4 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.1 хил., и „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.7 хил. Най-голямото намаление е в преработващата промишленост (7.1 хил.) и строителството (3.3 хил.).

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.6%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 5.1%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.1%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови