Quantcast

В България няма реален контрол на държавата върху храните

OFFNews Последна промяна на 11 януари 2016 в 16:05 4938 4

В България няма ефективен контрол, осъществяван от държавата върху храните. Това става ясно от констатации при одит на Сметната палата на работата на Българската агенция по безопасност на храните.

Одитът е за периода от 1 януари 2010 г. до 30 юни 2014 година.

Ето някои от констатациите:

- Не са осигурени в достатъчна степен необходимите предпоставки за ефективeн контрол за безопасност на храните. Не е разработена цялостно подзаконовата нормативна база, което създава възможност за разнородни практики и не способства за ефективното осъществяване на дейността.

- Нивата на текучество и липсата на анализ за необходимия административен капацитет, основан на реалните потребности и съобразен със спецификите на обектите за контрол на отделните ОДБХ, не осигуряват предпоставки за ефективно осъществяване на дейността.

- Контролната дейност по безопасност на храните е осъществявана в условията на недостиг на финансови и материални ресурси. Това възпрепятства текущата дейност и възможностите за последваща проверка за изпълнение на предписанията.

- Недостигът на средства е причината за сравнително невисоките равнища на заплащане, липсва и адекватно материално стимулиране. Добре обучените кадри не са мотивирани и не могат да бъдат задържани, поради което е високо нивото на текучество. Финансовото стимулиране в БАБХ не е адекватно на осъществявания от инспекторите контрол и създава корупционни рискове. Например, поради липса на административен капацитет проверки са осъществявани само от един инспектор, освен това липсва ротация на инспекторите.

- Към март 2015 г. няма разработени модули за мониторинг, лабораторен анализ и контрол на качеството и безопасността на храните към специализираната информационна система за ветеринарен контрол. Не е изградена информационна система за лабораторен контрол и проследяемост на пробите и резултатите от тях, във връзка с програмите за контрол на храните и фуражите и здравеопазване на животните.

- Наблюдава се разнообразна практика в организацията на процеса по планиране на официалния контрол в страната при различните областни дирекции на агенцията. Липсват утвърдени правила за изготвяне, актуализиране и отчитане на Единния многогодишен национален контролен план. Затруднено е изготвянето на годишни планове/графици за контрола на обектите за търговия на дребно и обществено хранене, особено в по-големите областни дирекции, където броят им е значителен. Само в София например, обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни са над 18 500.

- Не са изготвени критерии за оценка на риска за граничните инспекционни пунктове, с което не са изпълнени нормативните изисквания. В един от проверените гранично-инспекционни пунктове например, освобождаването на пратките е извършено преди излизане на резултатите от лабораторния анализ, което поражда рискове на територията на страната да бъдат допуснати опасни храни.

Не всички гранични пунктове и лаборатории са били обект на контрол през одитирания период. Разпокъсването на усилията за анализ и оценка на дейността на ОДБХ между няколко дирекции от ЦУ на БАБХ не може да бъде определено като удачно решение на фона на съществуващите финансови рестрикции и значителния брой на обектите за контрол. Наред с това, неосъществяването на своевременен последващ контрол за изпълнение на препоръките или свеждането му само до документална проверка на представените доказателства, възпретятства получаването на достоверна информация за ефекта от взетите управленски решения и постигнатата степен на промяна.

- Създадени са предпоставки за обявяване на издадените предписания за недействителни, поради неиздаването им от компетентния орган. Сравнително ниската степен на събираемост намалява ефекта от контролната дейност, тъй като на практика не се реализират наложените санкции. 

- За одитирания период липсва увереност, че са предприети всички мерки за предупреждение на гражданите, закупили опасни продукти, за които има уведомление по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи на ЕС.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

11.01 2016 в 17:27

У нас контролиращите се страхуват да си вършат съвестно работата и са подложени на тормоз от сенчестата икономика защото прокуратурата е мафия.

11.01 2016 в 17:24

Как да няма контрол, като Миро Мършата беше даже министър по хранителните въпроси.

Има железен контрол и няма нищо случайно, просто контролът не е в полза на гражданите, а на мафията.

11.01 2016 в 16:27

Че то у нас върху какво има контрол.....А, сетих се, върху контрабандата има контрол - много стриктно се следи спечеленото да отиде в правилните джобове, изключения не се допускат, прошка за отклонилите се от правия път няма.

11.01 2016 в 16:16

Kaк да няма контрол та нали отхвърлиха данък вредни храни - това си е един вид контрол ;) Иначе техниката е армортизирана и не е сменяна от времето на Костов. Но пък това ни прави първи в Европа по нещо - броят на онкоболни.

Важното е че има пари за нови возила и охрана на вип бизнесмени. За Доган здравето на робите не е приоритет разбира се. Поне псето Боко го галят по главата като слушка.