Уникредит измести ДСК от върха сред банките у нас

106 481 искания за отсрочване на над 9 млрд. лева дългове към банки са одобрени към 30 септември във връзка с COVID кризата

OFFNews Последна промяна на 03 ноември 2020 в 14:49 3928 0

Уникредит Булбанк отново излиза начело в класацията на банките в България, показват данните на БНБ към 30 септември, след като през предходното тримесечие №1 в списъка бе Банка ДСК.

Уникредит е с активи в размер на 23.1 млрд. лв., вече втората Банка ДСК - с 22.3 млрд. лева.

№3 в страната е ОББ с 11.6 милиарда лева, следвана от Пощенска банка с 11.4 млрд. лв. Пета е Първа инвестиционна банка, която за първи път преминава границата от 10 милиарда лева.

Петте банки управляват 2/3 от активите на цялата ни банкова система - 79 от 119.2 милиарда лева. Спрямо 30 юни са активите на банковата ни система са увеличени с 3.9 млрд. лв. (3.4%).

Как се подреждат останалите

Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние, напомня БНБ. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период.

Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен период, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България.

Първа група

1. Уникредит Булбанк

2. Банка ДСК

3. Обединена българска банка

4. Юробанк България

5. Първа инвестиционна банка

Втора група

1. Райфайзенбанк (България)

2. Централна кооперативна
банка

3. Българска банка за развитие

4. Алианц Банк България 

5. Прокредит банк (България)

6. Инвестбанк

7. Общинска банка

8. Българо-американска кредитна банка

9. Интернешънъл асет банк

10. Търговска банка "Д"

11. ТИ БИ АЙ Банк

12. Тексим Банк

13. Токуда банк

Трета група

1. Сити банк Европа - клон България

2. ИНГ банк Н.В. - клон София

3. БНП Париба С.А. - клон София

4. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България

5. Te-Же Зираат банкасъ - клон София

6. Варенголд Банк АГ, Клон София

Уникредит Булбанк отчита най-големия ръст в активите си за последните 3 месеца, изчислява Profit.bg. На годишна база най-голямото увеличение е за Банка ДСК (6.4 млрд. лв.), което се дължи на придобиването на Ескпресбанк.

У нас оперират 24 банки. Прогнозите са в посока консолидация и през 2021 г.

Лоши кредити

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5.895 млрд. лв. (при 6.017 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.78% (при 8.11% в края на юни), по данни на БНБ.

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на тримесечието е 6.06% (при 6.37% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката, присъща за тази класификационна категория) е 3.164 млрд. лв. (при 3.250 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 4.39% (при 4.60% в края на юни).

Печалба

Печалбата на банковата система към 30 септември е 701 млн. лв. (при 1270 млн. лв. за деветте месеца на 2019 г.). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81.5%) спрямо отчетените за деветте месеца на 2019 г. (346 млн. лв.).

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие на 2020 г. се увеличават с 1.6 млрд. лв. (2.1%) и в края на септември са 75.7 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спрямо края на юни нарастват с 271 млн. лв. (3.8%) до 7.5 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковата система е увеличен с 1.3 млрд. лв. (1.9%) до 68.3 млрд. лв. в края на периода. През тримесечието нарастват кредитите за домакинства (с 621 млн. лв., 2.5%), за нефинансови предприятия (с 532 млн. лв., 1.5%), за сектор държавно управление (със 124 млн. лв., 12.9%) и за други финансови предприятия (с 16 млн. лв., 0.3%). 

Спестявания

Депозитите в банковата система в края на септември са 101.1 млрд. лв. През третото тримесечие се увеличават с 3.4 млрд. лв. (3.5%). Нарастване има при депозитите на нефинансови предприятия (с 2591 млн. лв., 9.3%), на домакинства (с 830 млн. лв., 1.4%) и на кредитни институции (със 188 млн. лв., 4.3%). Намаление се наблюдава при депозитите на сектор държавно управление (с 229 млн. лв., 7.8%) и на други финансови предприятия (с 1 млн. лв., 0.04%).

Собственият капитал в баланса на банковата система се увеличава през тримесечието с 366 млн. лв. (2.5%) и в края на септември възлиза на 15.1 млрд. лв.

Към 30 септември са подадени 124 950 искания на стойност 9998 млн. лева за отсрочване на задължения към банки, разрешено заради обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение. От тях са одобрени 106 481 броя за 9023 млн. лв.

Предприятията са заявили 14 343 броя за 7711 млн. лв., като от тях са одобрени 13 165 броя за 6976 млн. лв.

От домакинствата са подадени 110 607 искания за 2287 млн. лв., от които са одобрени 93 316 броя за 2047 млн. лв.

Спрямо 31 август 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2267, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 48 млн. лв.

Спрямо 30 юни 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава със 7982, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 906 млн. лв. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови