Удължава се срокът за проучване на залежите от нефт и газ в „Блок 1-7 Търнак“

OFFNews Последна промяна на 09 май 2018 в 13:36 3983 0

Удължава се срокът за проучване на залежите от нефт и газ в „Блок 1-7 Търнак“

Министерският съвет удължи с 399 дни срока за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-7 Търнак“. Удължаването е поискано от титуляра на разрешението „Мизия ойл енд газ (България)“ ЕООД. То е мотивирано с наличието на форсмажорно обстоятелство – забавяне на административни процедури по прехвърляне на права и задължения във връзка с проучването.

Площта „Блок 1-7 Търнак“ е разположена на територията на областите Плевен и Враца. Договорът за търсене и проучване е в сила от февруари 2014 г. и трябваше да приключи до февруари 2019 г. С днешното си решение правителството оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да подпише допълнително споразумение с „Мизия ойл енд газ (България)“.

С 12 години ще бъде удължен концесионният договор за добив на баритна суровина от находище „Тевни дол“, намиращо се в община Благоевград. Искането е на концесионера „Илинденски мрамор“ ООД. Договорът с него е сключен през 2004 г. за срок от 12 години, но добив така и не е започнал поради неполучаване от дружеството на всички необходими за това документи.

С одобрените от Министерския съвет изменения концесионната площ се увеличава от 2,5 дка на 3,7 дка, като се включват и терени, необходими за осъществяване на добива. Концесионният договор ще бъде приведен в съответствие с променената Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства.
Варненското дружество „Пътища и мостове“ ЕООД беше определено за концесионер на добива на строителни материали – варовици, доломитни варовици и алевритови мергели, от находище „Капу баир“. Кариерата се намира в землищата на селата Партизани и Лопушна, община Дългопол, и на с. Трънак, община Руен.

На база количествата на утвърдените запаси и ресурси и предвидения средногодишен добив, концесията се предоставя за срок от 35 години. За този период се очакват постъпления от концесионни плащания в размер на близо 500 хил. лв., без ДДС. По закон тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общините по местонахождение на концесионната площ. За осигуряване на производствената си дейност кандидат-концесионерът предвижда инвестиции за 1,8 млн. лв.

Определени бяха и титулярите на две разрешения за проучване на възможностите за добив строителни материали. В срок от една година „Интерпром“ ЕООД и „Ескана” АД ще оперират в площите „Подгоре“ в област Видин и „Водажия” в област Варна.

Инвестициите, които ще направят, са съответно 50,4 хил. лв. и 34,4 хил. лв. Проучвателните дейности ще се извършват за сметка на титулярите на разрешенията, при спазване на ограниченията на законодателството, заплащане на нормативно определените такси и представяне на съответните банкови обезпечения.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови