Трупаме нови дългове, за да погасяваме стари борчове: назад сме с 400 млн. лева

OFFNews Последна промяна на 27 януари 2020 в 21:28 2045 0

Снимка Economic.bg

Новият дълг на държавата от началото на годината до днес достигна 400 милиона лева, в бюджета на страната е записано, че новото задлъжняване за 2020 г. може да достигне 2 милиарда и 200 милиона лева.

На проведения днес аукцион на вътрешния пазар бяха пласирани 10.5-годишни държавни ценни книжа на стойност 200 млн. лв., съобщава Българска народна банка /БНБ/. Постигнатата среднопретеглена доходност падна до 0.13%, което е рекорд на първичния пазар за този матуритетен сегмент.

Движението на кривата на доходността следва низходящата тенденция от последните години. Така например в аукцион през януари 2012 г. /най-далечната година, за която МФ дава данни/ беше постигната среднопретеглена доходност над 5% за облигация с 10.5-годишен матуритет и то при взимането на 4 пъти по-малка сума от сегашната. В следващите години разходите на правителството намаляват постоянно (приблизително с по 1 пр. пункт всяка година, с изключение на турбулентната 2014 г.), за да се стигне до днешните резултати.

Последната емисия 10.5-годишни ДЦК беше пусната на 29 юли 2019 г., като тогава беше постигната среднопретеглена доходност от 0.32%. Тогава от вътрешния пазар бяха взети също 200 млн. лв., като тогава парите бяха необходими заради извънрения разход по плащането на самолетите F-16. Сега правителството се възползва от добрите пазарни условия и ще използва средствата за погасяване на падежиращи през тази година стари дългове.

На първия за тази година аукцион - на 13 януари, от вътрешния пазар бяха изтеглени още 200 млн. лв. при пласирането на 5-годишни държавни облигации.

Общият размер на подадените поръчки на днешния аукцион е достигнал 463.15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.32. Лихвеният процент по облигацията е 0.50% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 29 януари 2020 г.

В закона за бюджета за 2020 г. е записано, че правителството може да вземе вътрешен заем на обща стойност 2.2 млрд. лв. За разлика от миналата година, през тази парламентът разреши на правителството отново да излезе на международните дългови пазари.