Троян и Априлци ще рециклират повече отпадъци с нова инсталация

OFFNews Последна промяна на 07 юни 2021 в 17:21 1604 0

„Рядко се случва в днешно време да попаднеш на толкова отдаден на работата си строител, както и истински партньор в трудно начинание“, казва Донка Михайлова, кмет на Троян. „С Холдинг Пътища-Пи Ес Пи работихме като добър екип по време на целия процес.“

От месец насам Троян и Априлци имат нова компостираща и сепарираща инсталация, която съвсем скоро ще заработи и ще намали значително депонирания боклук. Общата стойност на проекта е 6.2 млн. лв., от които 4.6 млн. лв. са безвъзмездно европейско финансиране.

Изпълнител на инженеринга, проектирането и строежа е консорциум „Холдинг Пътища-Пи Ес Пи“. Целият проект е изпълнен в рамките на една година, консорциума от две фирми е с дългогодишен опит в предоставяне на комплексни строителни решения и множество успешно изпълнени проекти като водещ проектант и строител. Това е 3-ти успешно изпълнен проект на компанията в сферата на третиране, сепариране, компостиране на отпадъци и опазване на околната среда – предишните са пилотен общински център в Шумен, и проект за управление на отпадъците в с. Стожер. Както при всеки проект, „ПСП АД“ са отделили доста време да проучват опит от други работещи инсталации, за да бъдат сигурни, че ще отговорят на изискванията и условията по проекта.

„Намаляването на количеството депониран боклук ще се отрази пряко в размера на такса „Битови отпадъци“, тъй като това пряко ще намали отчисленията, които трябва да депозираме по сметка в РИОСВ-Плевен“, обясни Донка Михайлова, кмет на общ. Троян. Финансирането на проекта е основно с европейски пари по програма „Околна среда 2014-2020“ и малка част е местно самоучастие.

„Прекият принос от изграждане на инсталацията в Троян е облагородяване на района. От занемарена зона се превръща в оазис, инфраструктурата се подобрява, и така района се превръща в мини индустриална зона, притегателна зона, създават се условия за навлизане на нови компании в следствие на което са създадени още 3 предприятия. Започва и търсене на терени с инвестиционна цел“, казва Юлиан Димов, управител на „ПСП АД“.

Събраните отпадъци от Троян, Априлци и околните селища ще се транспортират до новата сепарираща инсталация, където ще се отделят част от тях, например стъкло и пластмаса. В последствие отделените отпадъци ще се превръщат в суровина, която ще се продава за рециклиране. Изградена е и компостираща инсталация, с чиято помощ биоразградимите отпадъци, като най-често това е зелена маса, се превръщат в торф. След това този торф може да бъде предоставян безвъзмездно на гражданите, да се използва за подхранване на зелени площи или да бъде продаван, обясни Михайлова.

Предвидено е на година да се сепарират и обработват около 6500 тона битови, и да се компостират 2000 тона биоразградими отпадъци. Важна стъпка за работата на новата инсталация е възможността гражданите в двете общини да събират разделно отпадъците си. Местните власти предвиждат събирането на отпадъците да бъде съобразено и в близост с местата, където те биват гененирани. За целта на 1-ви юни в община Троян бяха инсталирани контейнери за събиране на текстил и обувки. След два месеца ще бъдат осигурени и места за събиране на стари батерии, предстои и поставянето на специални контейнери за хартия. Това ще спомогне количеството рециклирана хартия да се увеличи сериозно, тъй като отделянето й от общия битов отпадък е по-трудно в сравнение с това на метал, стъкло и пластмаса, а и често я прави негодна за преработка. Старите дрехи и обувки скоро ще се превърнат в настилки за спортна борба, тренировъчни манекени, дюшеци за спорт и др.
„Според моя екип е много важно наред с процесите по сепариране и компостиране, които бяха финансово обезпечени от европейски програми, ние да прилагаме европейския модел за събиране на отпадъка при източника. Смесването намалява ефективността“, коментира Михайлова.

Официално компостиращата и сепарираща инсталация на Троян и Априлци трябва да бъде приета и да заработи до 16 октомври, но най-вероятно това ще стане по-рано. Така още две общини в България ще помогнат за приближаване до европейския ангажимент на страната ни – до 2025 г. количеството депонирани отпадъци да се намали с 50%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови