Тристранката не се разбра минималната работна заплата да стане 650 лв.

КНСБ не е съгласна с новата мярка - 24 лв. помощ на ден за работник в неплатен отпуск

OFFNews 19 ноември 2020 в 14:30 2218 0

Снимка МС

Националният съвет за тристранно сътрудничество не се разбра минималната работна заплата от 1 януари догодина да стане 650 лева. Това стана ясно след днешното онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

С проект на постановление на Министерски съвет се предлага МРЗ да се повиши 2021 г. с 40 лева, което да е в изпълнение на Управленската програма на правителството 2017-2021 г.

Увеличението има за цел да допринесе за:

- намаляването на подоходното неравенство;

- повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;

- повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;

- реализиране и задържане на българския трудов пазар;

- повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;

Нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите. 

Синдикатите подкрепят предложението, но работодателите не. 

Новата мярка на правителството за запазване на работни места, която бе оповестена в началото на месеца от социалния министър Деница Сачева също не бе приета единодушно от тристранката. Социалните партньори подкрепиха мярката изключение на КНСБ.

Мярката предвижда около 50 млн. лева от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в помощ на бизнеси, които са засегнати от коронавирусната пандемията. Сачева тогава обясни, че обезщетенията ще бъдат изплащани директно на работниците, които са на трудов договор. Средствата са в размер около 24 лева на ден за дните, в които съответният бизнес не работи заради мерките въведени в страната.

За изплащане на компенсациите трябва да кандидатстват работници и служители, които са в неплатен отпуск заради наложени от държавата ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети. Тези работници имат право на компенсация за не повече от 60 дни.

При работен ден от 8 часа компенсацията да бъде в размер на 24 лева на ден за периода на неплатения отпуск, като в случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално.

Предвижда се работниците и служителите да предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банкова сметка, по която да се изплащат компенсациите. Заявления се подават в дирекция "Бюро по труда", като комисия разглежда постъпилите документи в срок от 10 работни дни.

Агенцията по заетостта трябва да публикува на интернет страницата си информация относно работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени за изплащане на компенсациите, в срок от два работни дни.

Сумите за компенсации ще се изплащат до пет работни дни след одобрението на подаденото заявление и са допустими за периода от 29 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г.

Очакваният брой лица, които ще получат компенсации при условията и реда на Постановлението, е над 32 500.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови