Срив в зърнопроизводството през 2020 г.: сушата ''изяла'' 21.2% от пшеницата ни

OFFNews Последна промяна на 18 декември 2020 в 12:09 1345 0

Снимка Pixabay

Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2020 г. възлиза на 7 754.0 млн. лв., което е с 8.3% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите - с 12.0%, съобщава Националният статистически институт.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 5 076.1 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2019 г. с 11.8%. Намалението е в резултат на спад в обемите - с 16.6%, което не може да бъде компенсирано от увеличението на цените - с 5.8%. Значителният спад в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в зърнените култури - с 21.2%, в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване.

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2 030.1 млн. лв. и е почти на нивото на предходната година - със слабо увеличение от 0.7%, което се дължи на увеличение както на обемите - с 0.1%, така и на цените - с 0.6%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2020 г. средства за текущо потребление достига 4 501.2 млн. лв., което е с 5.8% по-малко от предходната година и е в резултат както на намаление в обемите - с 3.7%, така и на намаление в цените - с 2.2%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2020 г., достига 3 252.8 млн. лв. и е с 11.5% по-ниска от 2019 година. Намалението е в резултат на намаление на обемите - с 22.8%, което е частично компенсирано от увеличението в цените - с 14.6%.

Смесеният индекс 2 на нетния доход по факторни разходи намалява с 6.3%, а нетният опериращ излишък/смесен доход - с 6.4%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията в селското стопанство спрямо 2019 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2020 г. намалява спрямо 2019 г. с 6.3%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови