Срив на инвестициите в страната през януари

Александър Новков Последна промяна на 17 март 2015 в 15:20 2311 1

Снимка БНБ

Срив на преките инвестиции в България отчете БНБ.

През януари те са били отрицателни и възлизат 16.4 млн. евро (0.04% от Брутния вътрешен продукт) - с 66,4 млн. евро по-малко спрямо януари миналата година, като отрицателният знак показва нарастване на активите на българските предприятия в чужбина.

Дяловият капитал, преставляващ преведените и изтеглени парични, и апортни вноски на нерезиденти в или от капитала, и резервите на български дружества, както и постъпленията и плащанията от или по сделки с недвижими имоти в страната, за началото на 2015 година възлиза на 7,6 млн. евро. Това е ръст с 4,7 млн. лева спрямо януари миналата година.

Наблюдава се и спад при постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти, като възлизат на 1,4 млн. евро, при 6,4 млн. за януари 2014 година.

През първия месец на тази година нетният друг капитал, състоящ се от промяната в нетните задължения между свързани предприятия по финансови, облигационни и търговски кредити, е отрицателен в размер на 37,4 млн. евро за разлика от положителният през януари 2014 г. от 33,1 млн.

Най-големият пряк инвеститор в страната за началото на годината е Холандия с 16,9 млн. евро, а най-голям отлив има от Люксембург - 87,3 млн.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови