Спасяват незаконни сгради срещу 30% от строителната им стойност

Кметът определя колко да е глобата след сложна процедура по узаконяване

OFFNews Последна промяна на 11 април 2018 в 12:08 13102 1

Поправки за Закона за устройство на територията дават шанс на собствениците на незаконни строежи да легализират имотите си. Става дума за строежи, изградени след април 2001 г., промените са внесени от депутати от ГЕРБ. 

Според текста в ЗУТ определени незаконни строежи няма да се премахват, ако "са допустими по действащ подробен устройствен план, както и по подробен устройствен план, който би могъл да бъде одобрен за съответния имот, и съответстват на този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството". Изрично се уточнява, че не подлежат на узаконяване строежи или части от строежи в защитени територии и вододайни зони. 

Процедурата по узаконяване започва след заявление на собственика (или лицата с учредено право на строеж за конкретния обект) до органа, който е трябвало да издаде разрешението. Ако го получи, трябва да се снабди с одобрен ПУП (при необходимост), скица и виза за узаконяване, съгласуване на проект за узаконяване, съдържащ геодезическо и архитектурно заснемане на обекта, получаване на становище от инженер-конструктор за евентуални допълнителни укрепителни дейности и т.н. След това строежът трябва да се приведе в съответствие със  съгласувания проект и да му се състави технически паспорт.

За финал преди актът за узаконяване трябва да се платят 30% глоба от строителната стойност на обекта, която ще се определя от кмета на съответната община по методика на МРРБ. 

Поправките се отнасят за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, става ясно от мотивите към законопроекта. 

Включени са и жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вили, сгради и съоръжения за обществено обслужване с площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места, производствени сгради, инсталации и др. 

Ще могат да се узаконят и вътрешните преустройства, с които не се засяга конструкцията им. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови