Промишлеността прогнозира свиване на инвестициите с 21.8%

OFFNews 13 април 2020 в 15:21 1168 0

Плановете на промишлените предприятия у нас са за свиване на инвестициите с 21.8% през 2020 г. спрямо 2019 г., показва проведеното през март, в условията на въведено извънредно положение, регулярното бизнес наблюдение на инвестиционната активност на НСИ.

В общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през тази година делът на частния сектор е 86.2%, като мениджърите от този сектор предвиждат намаление на инвестиционните си програми с 25.3% спрямо 2019 година.

По основни производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (37.0%), при което се предвижда понижение от 30.3% в сравнение с предходната година.

На второ място по прогнозен обем на инвестициите са енергетичните и свързаните с водата сектори (с относителен дял от 31.8%), при които се очаква увеличение с 13.6% спрямо 2019 година.

Следва производството на недълготрайни потребителски стоки, което е с относителен дял от 17.1%, като предвижданията на мениджърите са за свиване на инвестиционните програми с 30.6% в сравнение с предходната година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови