X Advertisement

Променят таксите за регистрация на коли

OFFNews Последна промяна на 14 февруари 2018 в 14:15 1499 0

Променят таксите за регистрация на коли

С промени в Тарифа № 4, с която се определят таксите, събирани от МВР се въвеждат някои цени на някои от услугите. Така например за първоначална регистрация на автомобили вече ще се заплащат 35 лв. 

Проектът с промените в тарифата е публикуван за обществено обсъждане.

Според него за леки автомобили ще се заплащат 35 лв. при първоначална регистрация, при промяна в регистрацията със
смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията, когато тя е прекратена от МВР. Сега за всички дейности има отделни такси, които се обединяват в една.

Разликата е, че за първоначална регистрация таксата към момента беше 6 лв., а за възстановяване на отнета регистрация в момента таксата е 80 лв. Сега тези дейности се обединяват в една услуга с единна такса.

Съответно за ремаркета и полуремаркета таксата е 30 лв., а за мотопеди, мотоциклети, три и четири колесни МПС - 28 лв.

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се въвежда такса от 25 лв., за ремаркета и полуремаркета - 20 лв., а за мотопеди, мотоциклети, три и четири колесни МПС - 15 лв.

За промяна в регистрацията на ППС без смяна на табели с регистрационен номер ще се събира такса от 20 лв. За издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер ще се събира такса 10 лв.

За издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер, се събира такса 10 лв.

За спиране от движение на ППС по желание на собственика и за прекратяване регистрацията на ППС по желание на собственика се събира такса 5 лв.

За пускане в движение на временно спряно от движение ППС се събира такса, както следва: пускане в движение без извършване преглед за техническа изправност - 5 лв.; пускане в движение с извършване преглед за техническа изправност - 10 лв.

За извършване на идентификация на ППС по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР ще се събират допълнително по 9 лв. за всяко превозно средство.

За извършване на идентификация на ППС на територия, обслужвана от съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или от адреса на регистрация - за стопанските субекти пък ще се събира такса 40 лв. за всяко превозно средство.

Извършването на монтаж на табели извън пункта на Пътна полиция ще е пет лева, а на територията на различно ОДМВР - 40 лв.

Нови са таксите и за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС - 12 лв.; за право на ползване на табели с регистрационен номер на ППС от лица извършващи търговска дейност с тях (временни табели с регистрационен номер) - 650 лв.; за право на ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер - 1500 лв. (сега тази услуга струва 1000 лв.); за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от цифри: „аа- вв”; „ав-ва”; „ав-ав”, където „а” и „в” са различни числа от „0” до „9” и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 300 лв.; за право на ползване на табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лв.”.

Отпада таксата по от 2 лв., която се плаща при подаване на молба за промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на моторно превозно средство. Промяната на местоотчета ще се извършва, като документите за водача ще се изпращат служебно по електронен път, което дава възможност за отпадане на таксата.

С редакциите отпадат текстовете за първоначална регистрация, при промяна на собствеността и при промяна на регистрационния номер (без транзитен), където определената такса за монтаж на регистрационна табела на мотопед, мотоциклет, три- и четириколесно моторно превозно средство или ремарке е 2 лв., а монтажът на регистрационни
табели на останалите пътни превозни средства е 4 лв. 

Предвижда се отпадането на таксата за изготвяне на писмено становище по проекти за стандарти и нормали, свързани с организирането на движението по пътищата в размер, която е 300 лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Войната в Украйна от първо лице