Проект спасява традиционните сортове лозя

OFFNews Последна промяна на 11 май 2018 в 17:49 2765 0

Проектът "SOS за застрашени традиционни сортове лози" разглежда основните проблеми и предизвикателства в гръцко-българския трансграничен регион, свързани с местното биологично разнообразие и сортовете лози, особено тези в рамките на Натура 2000.

Това стана ясно при представянето на проекта в Сандански на 9 май. Водещ бенефициент е Изпълнителна Агенция по Лозата и Виното. Партньори по проекта са Съюз на енолозите в България, Сдружение "Просперитет и развитие за България", The Exhibition Research Institute, Гърция и The Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki-Dpt. of Agricultural Technology, Гърция. На пресконференцията присъстваха всички партньори по проекта, които представиха пред публиката целта на проекта и организациите, които представляват. Участие взеха регионални и местни компетентни органи, работещи в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Присъстваха и местни лозари и винари, някои от които произвеждат един от застрашените сортове грозде „Керацуда“.

Беше представен и разработеният специално по проекта уебсайт http://www.sosgrape.eu/, на който не само ще може да се следи развитието на дейностите по проекта и неговите резултати, но и ще има възможност за безплатни онлайн обучения.
Високото ниво на местно биологично разнообразие е застрашено от загубата на генетични ресурси, поради климатичните промени и човешките дейности, свързани със селското стопанство, туризма и градското развитие.
Местните сортове лози, независимо че се адаптират отлично към микросредата, все още са заплашени от намаляване или дори изчезване в резултат на въвеждането на нови сортове.

Основната цел на проекта е да се създаде механизъм, който да даде възможност за дългосрочно опазване на лозята и да установи политика за опазване на трансграничните зони за местни сортове лози въз основа на молекулярни данни и изследвания на място. Чрез съвместни препоръки до съответните органи проектът има за цел разработването на условия за създаване на акредитация на застрашените местни сортове.

Проектът има за цел и съставяне на ампелографска книга, в която се записват основните сортове местни лози, както и разработването на набор от насоки за устойчиви земеделски практики на гръцки, български, английски и брайлов език.
Устойчивостта на проекта ще бъде осигурена от Център за обучение, който ще осигури обучение и организиране на семинари за заинтересованите страни онлайн и в експерименталните области. Програмата включва подкрепа отОбщността за следните региони в Гърция: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес и следните региони в България: Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg VA "Гърция-България 2014-2020"/.