НСИ: Общият показател на бизнес климата се повишава

OFFNEWS 28 ноември 2014 в 18:46 2537 0

Общият показател на бизнес климата през ноември се повишава с 0,5 пункта спрямо октомври за първи път от пет месеца, в които се отчита спад, съобщиха от Националния статистически институт. 

Причината за повишението е в по-благоприятния бизнес климат в строителството и търговията на дребно. 

Показателят за търговията на дребно се увеличава със 7,5 пункта спрямо октомври, като причината е в по-добрите оценки на търговците за състоянието на фирмите им и в очакванията за повече продажби преди празниците. 

Едновременно с това обаче се засилва негативното влияние на недостатъчното търсене, а икономическата несигурност се задълбочава, сочат данните на НСИ.

Това е и основната причина, поради която предприемачите във всички сектори на икономиката не планират да увеличават цените.  

Бизнес климатът в строителството пък отчита ръст от 2 пункта спрямо октомври заради положителните оценки, които предприемачите дават на състоянието на компаниите си. В същото време обаче очакванията им за следващите шест месеца са по-неблагоприятни. По-песимистични са и очакванията за строителната активност през следващите три месеца.

Бизнес климатът в промишлеността през ноември намалява с 1,9 пункта в сравнение с предходния месец заради по-песимистичните прогнози на промишлените предприемачи за състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

През ноември спад се наблюдава и в бизнес климатът в сферата на услугите - с 2,8 пункта, поради по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията, като се отчита и влиянието на фактора "слабости в законодателството". По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче мненията им се подобряват.

В същото време от НСИ съобщават, че индексът на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар през октомври е с 1,2% над равнището от септември и с 0,8% в сравнение с октомври 2013 г. 

Институтът регистрира увеличение на цените спрямо септември при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4,2%, както и в добивната промишленост - с 0,1%, докато в преработващата промишленост е отчетен спад с 0,4 на сто.

В сравнение със същия период на 2013 г. цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ са се увеличили с 2,8%. 

Спрямо октомври 2013 г. се отчита намаление на цените в добивната промишленост (с 2,1%) и в преработващата промишленост (0,1%).

Намаление на цените в преработващата промишленост през октомври 2014 г. спрямо октомври 2013 г. е отчетено при производството на хранителни продукти (с 2,0%), при производството на химични продукти (с 1,6%) и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло (с 1,3%).

В същото време се наблюдава увеличение на цените при производството на тютюневи изделия (с 8,2%), производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (с 3,7%) и производството на лекарства (с 2,8%).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови