НСИ: Домакинствата плащат най-много за храна, средният доход нараства с 10,5%, разходите с 15,2%

БВП е нарастнал с 0,4% спрямо същото тримесечие на миналата година

Ружа Райчева Последна промяна на 16 ноември 2021 в 13:30 928 0

Снимка pixabay

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2021 г.  общият среден доход на лице от домакинство е 1938 лв. и е нараснал с 10,5% спрямо миналата година. За сметка на това средният разход на лице от домакинство се е увеличил с 15,2%, като българските домакинства плащат най-много за храна, безалкохолни напитки и жилище.

Общият разход средно на лице от домакинство се увеличава с 15,2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29,8%), следвани от разходите за жилище (17,4%), данъци и социални осигуровки (12,9%) и транспорт и съобщения (10,9%).

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58,2%), следван от доходите от пенсии (28,7%) и от самостоятелна заетост (5,4%).

Доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят по следния начин: 

- работната заплата нараства от 969 на 1129 лв. (с 16,5%);
- самостоятелната заетост намалява от 114 на 105 лв. (със 7,8%);
- пенсиите се увеличават от 519 на 557 лв. (със 7,3%);
- доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 40 лв. (с 20,7%).

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 0,4% спрямо същото тримесечие на миналата година и с 0,9% спрямо второто тримесечие на тази година.

Ръстът на БВП в номинално изражение достига 35,57 млрд. лева, реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2021 г. е 30,65 млрд. лeвa, сочат експресните оценки на НСИ.

Най-голям дял заема крайното потребление със 74,9%, което в стойностно изражение възлиза на 26,63 млрд. лева.

Бруто капиталообразуването за последните три месеца е 7,23 млрд. лв. и заема 20,3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Причина за регистрирания икономически ръст е увеличението на крайното потребление с 1,8%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови