Нараства сумата на неизплатените заплати в страната

OFFNews Последна промяна на 11 юни 2018 в 10:05 4074 0

Нараства сумата на неизплатените заплати в страната

Наблюдава се тенденция за нарастване на сумата на неизплатените заплати в страната. Това е една от констатациите, направени в годишния доклад на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), който ще бъде представен днес.

В него се посочва и наличието на пречки пред колективното трудово договаряне.

"Картината като че ли е една и съща за последните три години. По някои от параметрите има тенденции за намаляване. В проценти не са големи, но все пак са тенденции", коментира пред БНР вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов. Намален брой нарушения се отчита по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, посочи Христов. Същото важи и относно споровете за уволнения:

"Констатираме, че в броя на трудовите спорове, особено за уволнения, също има тенденция за намаляване в последните повече от пет години (тъй като там наблюдаваме картината по-назад във времето). Например, по отношение на неизплатените заплати, тъй като нашият доклад обхваща 2017 година, тенденцията се запазва стабилна, без промени. За нас ще бъде много интересно какво ще покажат наблюдението, проверките на ГИТ, нашите сигнали и сигнали през други информационни канали по отношение на неизплатените заплати за тази година при наличието вече на законодателни изменения и допълнения, насочени срещу това уродливо явление. Ако се окаже, че и тази година този проблем съществува, това ще бъде лоша оценка за законодателната дейност".

Синдикатът регистрира недостатъчен напредък в областта на колективното трудово договаряне. "Опитът показва, че за 20 години правните дрешки, в които то е облечено, са отеснели. Разви се практика, развиха се нагласи в тази посока. Защо не им се дава път? Има съпротива от работодателските организации, да, знаем. Но държавата седи пасивна", подчерта Чавдар Христов.

Очаква се днес президентът на КНСБ Пламен Димитров да представи конкретни случаи на работници с нарушени права. Подобни сигнали постъпват в синдиката от цялата страна. Сред тях са казус като този на работничка, която е била уволнена ден след като е съобщила на работодателя си, че е бременна. На друга, наскоро родила жена, е отказан натрупан платен отпуск.