МФ емитира още 149,95 милиона лева вътрешен дълг

Среднопретеглената доходност на новата 5,5-годишна емисия ДЦК е 4,13 процента

OFFNews Последна промяна на 27 септември 2022 в 12:35 707 0

дълг

Снимка Pexels

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5,5-годишни ДЦК с при 4,13 % среднопретеглена доходност, съобщиха от ведомството.

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5,5-годишни ДЦК с при 4,13 % среднопретеглена доходност, съобщиха от ведомството.

Новата емисия държавни ценни книжа (ДЦК) са деноминирана в лева с лихвен процент от 3,20%.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 203,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,02. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 223 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 81,3%, следвани от пенсионни фондове – 9,3%, застрахователни дружества – 6,7%, гаранционните фондове – 2,0% и инвестиционни посредници – 0,7%.

Преди по-малко от две седмици служебното правителство изтегли и 4,4 милиарда лева външен дълг.

България емитира успешно, но на висока цена еврооблигации на обща стойност 2.25 млрд. евро (4.4 млрд. лв.). Книжата бяха пласирани на международните капиталови пазари на два транша на 15 септември.

Продадени са 7-годишни еврооблигации с номинал 1.5 млрд. евро, като реализираната доходност е 4.33%, а лихвеният купон е 4.125%. Вторият транш е от 12-годишни книжа за 750 млн. евро, като постигната доходност е 4.81%, а лихвеният купон – 4.625%.

Емисията е част от Средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като до достигане на лимита ѝ остават 2.1 млрд. евро. Поетият дълг е в рамките на гласувания в Бюджет 2022 таван на новия дълг от 10.3 млрд. лв. До достигане на лимита правителството може да поеме задължения за още около 4.1 млрд. лв., като планът за емисии ДЦК на вътрешния пазар до края на годината е за 2.05 млрд. лв, а ново излизане на външните пазари не се предвижда. Това значи, че най-вероятно МФ ще заеме средства с около 2 млрд. лв. под максимума.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови