Консорциум Аркад ще строи продължението на Турски поток в България

OFFNews 03 април 2019 в 14:01 3745 0

„Консорциум Аркад“ е избраният доставчик на тръбите и за строителството на продължението на газопровода Турски поток на българска територия. Това става ясно от съобщение на "Булгартрансгаз“ ЕАД.

Държавната компания е финализирала обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“.

Комисията, назначена от възложителя, класира на първо място Обединение „Консорциум Аркад“. 

Оферти за участие в процедурата подадоха три обединения - Д3ЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), Обединение от „ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt.“ и Обединение „Консорциум Аркад“.

Двама от тях бяха допуснати до отваряне на ценови предложения - Д3ЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“.

Избраният консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ .

Предложението на Обединение „Консорциум Аркад“ включва най-ниските цени, както за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, така и при изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни.

Избраният консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са: Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни – Саудитска Арабия.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови