КФН поиска фондовата борса да промени правилата си за изчисляване на индексите

Последна промяна на 17 март 2017 в 11:49 2521 0

Комисията за финансов надзор препоръча на Българската фондова борса да промени правилата си за изчисляване на индексите си след проверка.

Сега правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публичното дружество да се извършва въз основа на входящи данни от различни източници, които могат да не съвпадат предвид времетраенето и поредността на регистрирането на съответните емисии в различните релевантни институции (Търговски регистър, Централен депозитар), разясняват от КФН. От друга страна, допълват те, критерият за ликвидност също не отговаря като цяло на ниските обеми, търгувани на БФБ през последните години.

Така, прилагайки правилата, може да се стигне до ситуацията, в която компоненти на индекса да станат акции с много ниска ликвидност, както и такава, за които към момента на преизчисляване на индекса е съществувало несъответствие между обявените и реално записаните акции.

КФН настоява борсата да започне процедура за изменение на правилата в най-кратък срок с цел повишаване на тяхната прозрачност, подобряване на оповестяването при прилагането им, недопускането на спорни тълкувания от инвестиционната общност, както и на включването в индекса на неликвидни компоненти и повишаването на доверието в капиталовия пазар като цяло.