КЕВР решава за поевтиняването на парното

OFFNews Последна промяна на 29 април 2020 в 07:35 1353 0

Днес Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди възможността от 1 май топлоенергията да поевтинее от 1 до 3% за различните градове.

Сметките са направени, ако регулаторът приеме намаление на цената на природния газ с първоначално обявените от "Булгаргаз" 6,67%. В случай, че се окаже, че намалението е още по-голямо, парното също ще поевтинее с повече.

Според предварителните данни на регулатора, най-много ще поевтинее цената на парното и топлата вода в София - с над 3%. С около 1,8% трябва да поевтинее парното във Велико Търново, а в Бургас и Разград – с около 1,7%. Понижението в Плевен ще е около 1,5%, а в Пловдив – малко над 1,5%. Най-малко ще е намалението във Варна - с едва 0,7%.

Очаква се обаче синьото гориво да поевтинее малко повече от май заради срива на цените на петролните деривати на борсите.

Окончателно решение за цените на газа и топлоенергията ще бъде взето на 1 май.

От началото на този месец синьото гориво поевтиня с 43% и сега се очаква цените му да паднат и от май и мегаватчас да струва около 23-24 лева без таксите и налозите. Предложението на обществения доставчик за промяна в цената на природния газ е в резултат на споразумението между "Булгаргаз" и "Газпром експорт" за промяна на формулата за изчисляването на цената, включваща тази на петрола и на газа на няколко европейски хъба. Тази промяна влезе в действие със задна дата от 5 август миналата година. Малко по-късно стана ясно, че цената на газа за регулирания пазар ще се определя всеки месец.

Образуването на цената на вход на газопреносни мрежи става, когато "Булгаргаз" е представил към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори. Въз основа на представените данни и документи от "Булгаргаз", както и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 май 2020 г. да бъде в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Действащата цена за месец април 2020 г. е в размер на 25,20 лв./MWh, като намалението е с 1,68 лв./MWh или с 6,67%.

Цената 23,52 лв./MWh включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, която е компонента за дейността "обществена доставка" и покриваща разходите на "Булгаргаз" за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В тази сума не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз", като тези разходи се заплащат то крайните снабдители.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови