ЕК предложи нов модел на бюджета на ЕС за 2021-2027

OFFNews Последна промяна на 02 май 2018 в 16:40 6294 0

Еврокомисията представи предложението си за бюджета на Ес за периода 2021-2027. Тя го определи като "прагматичен, модерен и дългосрочен" и като "честен отговор на днешната реалност, в която от Европа се очаква да играе по-голяма роля за осигуряването на сигурност и стабилност в един нестабилен свят, в момент, в който оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави значителен недостиг на средства в бюджета ни."

Комисията уточнява, че финансирането на новите и основните приоритети на Съюза ще бъде запазено или увеличено, което неизбежно означава, че средстватаза други области ще бъдат намалени. 

Предложението е в съответствие с политическите приоритети, определени от председателя Жан-Клод Юнкер в обръщението му за състоянието на Съюза, произнесено на 14 септември 2016 г.

„Днес е решаващ момент за нашия Съюз. Новият бюджет представлява възможност да оформим бъдещето си като нов и
амбициозен Съюз от 27 държави, обединени от солидарност. С днешното предложение представяме прагматичен план за това как да постигнем повече резултати с по-малко ресурси, каза в обръщението си днес Юнкер. - Икономическият подем ни дава глътка въздух, но не ни предпазва от необходимостта да направим икономии в определени области. Ще обезпечим доброто финансово управление чрез първия по рода си механизъм за принципите на правовата държава. Това е начинът да действаме отговорно с парите на нашите данъкоплатци", посочи председателят на ЕК.

Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер посочи, че ЕС инвестира още повече в области, в които държавите членки не могат да действат самостоятелно или в които е по-ефективно да се действа заедно — например научните изследвания, миграцията, граничния контрол и отбраната. Продължава финансирането на традиционните политики като общата селскостопанска политика и политиката на сближаване.

Параметрите

Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения (по цени от 2018 г.) [1] за периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27

Това равнище на поетите задължения се равнява на 1,105 милиарда евро (или 1,08 % от БНД) плащания. Тази сума съдържа също включването в бюджета на ЕС на Европейския фонд за развитие — основния инструмент на ЕС за финансиране на сътрудничеството за развитие с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, който до този момент представлява междуправителствено споразумение. Като се вземе предвид инфлацията, този бюджет е сравним по размер с настоящия бюджет за периода 2014—2020 г. 

За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще трябва да бъдат увеличени - като инвестирането в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на границите, сигурността и отбраната. Например бюджетът за програма „Еразъм+“ и за Европейския корпус за солидарност ще бъде удвоен.

Приоритети и икономии

Комисията предлага финансирането на общата селскостопанска политика и на политиката на сближаване да се намали умерено — и за двете политики с около 5%.

Европейският бюджет ще бъде инвестиран по-скоро в области, в които Съюзът може да окаже по-голямо въздействие, отколкото публичните разходи на национално равнище и в които бюджетът може да осигури реална европейска добавена стойност. Примери за това са авангардните изследователски проекти, които обединяват най-добрите научни изследователи от цяла Европа, големите инфраструктури и проектите за цифрова трансформация, както и
осигуряването на необходимите средства, с които Съюзът да закриля и защитава своите граждани.

ЕК обявява и намерението си да намали административната тежест за бенефициентите на финансиране, като за сметка на това вниманието ще бъде съсредоточено в по-голяма степен върху изпълнението. 

Броят на програмите ще бъде съкратен драстично - с над 1/3 или 37 вместо настоящите 58. 

Особен акцент е обвързването на бюджета на ЕС и принципите на правовата държава. Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правоватадържава в държавите членки. Така ЕС ще може да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага от Комисията и ще се приема от Съвета чрез гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.

В новата многогодишна финансова рамка се предлагат два нови инструмента, като единият касае държавите извън еврозоната - като България. Той се нарича Механизъм за сближаване и ще предоставя специализирана подкрепа за държавите членки извън еврозоната, които се подготвят да се присъединят към общата валута. 

Отстъпки

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС дава възможност да се промени сложната система от отстъпки и дори „отстъпки върху отстъпките“, посочва Брюксел. Комисията предлага да се премахнат всички отстъпки и да се намали от 20% на 10% сумата, която държавите членки задържат при събирането на митнически приходи (те са един от собствените ресурси) за бюджета на ЕС. Тези две мерки ще направят бюджета на ЕС по-прост и по-справедлив.

За да се избегнат резките и драстични увеличения на вноските на някои държави членки, Комисията предлага съществуващите отстъпки да се премахнат постепенно в продължение на период от пет години.

Въз основа на днешните предложения Комисията ще представи през идните седмици подробни предложения за бъдещите секторни финансови програми.

Решението за бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС след това ще трябва да бъде прието от Съвета с единодушие, с одобрението на Европейския парламент. 

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови