Дискриминация е държавата да дава 5% отстъпка от данъка при подадена онлайн декларация, реши КЗД

Александра Маркарян Последна промяна на 28 март 2018 в 13:16 8628 1

Осигуряването на 5% отстъпка от годишния данък на хората, които подадат данъчните си декларации по електронен път е дискриминационна практика. Това постанови Комисията за защита от дискриминация в решение, взето по жалба на физическо лице.

Жалбата е срещу чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Текстът гласи:

Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 4.

Жалбоподателят счита, че по този начин са били поставени в по-неблагоприятно положение данъкоплатците, които нямат възможност да подават своите годишни данъчни декларации по електронен път.

Според КЗД в случая става въпрос за "привидно неутрална" разпоредба, която обаче "въвежда неравно третиране между различни обществени групи, което следва да се квалифицира като непряка дискриминация".

Въведена е привилегия, от която могат да се възползват само лица, използващи интернет и електронни информационни системи (компютри, лаптопи, смартфони). Останалите са поставени в по-неблагоприятно положение при декларирането и заплащането на данъчните им задължения, смятат от Комисията.

Ето какво още се казва в решението ѝ:

"Колкото и съществен елемент от битието на значителна част от жителите в страната да са информационните технологии, общоизвестно е, че все пак съществува определен (значителен) процент от населението, което не борави с тях. Очевидно, че в случая не е търсен и не е намерен баланс между конкуриращите се интереси, като не е отчетено, че за определена група данъкоплатци изобщо е невъзможно да подадат по електронен път своите годишни данъчни декларации. Става въпрос за обективна невъзможност, която не е свързана с желанията на конкретния гражданин. Лицата, които нямат компютърни умения (каквито са голяма част от лицата в напреднала възраст), лицата, които не разполагат със средства за закупуването на електронна компютърна система, лицата, които не могат да си позволят да заплащат за услугата, чрез която се осъществява достъпът до интернет пространството, не разполагат с друга алтернатива, освен да подадат своята годишна данъчна декларация на хартиен носител. Тези лица обаче, както и всички други граждани на Република България, имат правото да получават доходи от различни законосъобразни дейности, като определен процент от своите доходи тези лица предоставят на държавата под формата на данъци.

Според КЗД в случая не е намерен подходящ баланс между конкуриращи се интереси, както и по-щадящи мерки, доколко такива съществуват, чрез които биха могли да бъдат постигнати преследваните законосъобразни цели".

Според КЗД в случая има непряка дискриминация по признак „лично положение“.

Комисията отбелязва още, че практиката на Националната агенция по приходите и нейните териториални поделения, която се е основавала на тази разпоредба, също има дискриминационен характер.

Решението на КЗД няма задължителен характер. Комисията препоръчва на министъра на финансите да прегледа действащата разпоредба и по негова преценка да предложи изменение на закона, което да премахне дискриминационната практика.

Потърсени  за коментар от OFFNews, от НАП заявиха, че отстъпката е записана в закон, а те са длъжни да го изпълняват.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови