Държавната петролна компания ще глътне 50 милиона лева за 1 година

OFFNews Последна промяна на 08 октомври 2020 в 14:15 2185 0

Снимка unsplash.com

Новосъздадената Държавна петролна компания, която ще постави началото на верига държавни бензиностанции, ще "глътне" близо 50 милиона лева през 2021 г. Очаква се да заработи този декември, за когато са планирани 365 100 лева разходи (87 300 лв. за персонал и 277 800 лв. за издръжка), става ясно от проекта за устройствения ù правилник, публикуван за обществено обсъждане по предложение на министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

За 2021 г. са предвидени 49 170 300 лв. (2 026 100 лв. са за персонал, 537 800 лв. за издръжка на администрацията (материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки, наеми и др.), 11 970 800 лв. задължителни разходи за издръжка на петролните бази (застраховки на горивата и базите, охрана, издръжка, наеми на външни съхранители), 15 033 400 лв. за прираст на държавните резерви от нефт и нефтопродукти и запасите от нефт и нефтопродукти, еднократни капиталови разходи за обезпечаване на дейността на предприятието (компютри, многофункционални устройства, сървъри, автомобили, програмни продукти, лицензи) 821 100 лв. и 18 781 100 лв. за завършване на започнал предишни години основен ремонт на петролните бази). За 2022 г. и 2023 г. са прогнозирани разходи по 29 470 600 лв.

Компанията бе създадена през юли 2020 г. след оспорван дебат. В предмета ù на дейност според проекта за устройствен правилник влизат: създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси; създаване, съхраняване, поддържане, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. Тя ще управлява, изгражда и експлоатира петролни бази за съхранение. След решение на МС компанията може да учредява търговски дружества за дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти и бензиностанции. 

Предприятието няма да е търговско дружество, няма да формира и разпределя печалба. Компанията ще се финансира с приходи от дейността, трансфери от държавния бюджет и дивиденти от търговските ù дружества, както и чрез други постъпления, определени с нормативен акт.

Тя ще бъде управлявана от 3-членен управителен съвет (председател, изпълнителен директор и зам.-изпълнителен директор) и изпълнителен директор, които ще се назначават от икономическия министър. Структурата ù ще се състои от главно управление (вкл. главна дирекция, дирекция, служител по сигурността на информацията и финансов контрольор) и териториални звена. Числеността на персонала тепърва ще стане известна. Тя ще се одобрява от УС по предложение на изпълнителния директор. 

Държавата ще ù предостави имущество - публична и частна държавна собственост, но списъкът също все още не е известен, а ще фигурира в решение на Министерски съвет. Срещу това имущество не може да се насочва принудително изпълнение. Предприятието не може да се приватизира, нито срещу него да се открива производство по несъстоятелност.

Предприятието няма право да взема кредити от търговски банки и други финансови институции без решение на правителството.

Средствата за административни разходи ще са под контрола на икономическия министър, който ще ги одобрява, заедно с плана за дейността на предприятието през текущата година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови