Държавата продължава да раздава безконтролно милиарди за асфалт

Светослав Метанов Последна промяна на 02 октомври 2020 в 14:47 6206 0

Държавата продължава да раздава безконтролно милиарди за строителство на пътища без търг и конкурс.

„Автомагистрали“ ЕАД ще изгради 65,8 км от път I-1 Видин-Ботевград, в участъка между пътен възел „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Договорът е на стойност 1 083 000 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е различен за всеки участък - от 28 месеца до 32 месеца.

АПИ възлага дейностите по допълнително проектиране и изпълнението на строително-монтажните работи на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Същата вратичка в закона бе използвана и за строителството на магистрала Хемус, за която въпросното държавно дружество също получи милиарди. Първо на „Автомагистрали“ ЕАД бе възложена 134-километровата отсечка от аутобана между Боаза и връзката с пътя Русе - Велико Търново срещу 1,3 милиарда лева. По-късно държавната фирма се сдоби и с контракт да проектира и изгради и последните 88.9 км от АМ „Хемус“, за което ще получи 1,150 милиарда лева. Това е отсечката между 222-ри и 310-ти километър - след връзката с пътя Русе - Велико Търново до строящия се в момента участък Белокопитово - Буховци.

В схемата "Автомагистрали“ ЕАД е просто в ролята на гара разпределителна. Фирмата няма нито достатъчно техника, нито работници за изпълнението на обекти от подобен мащаб. Договорите отиват при частни подизпълнители, но без възможност изборът им да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Само изброените дотук директни договори, заобикалящи Закона за обществените поръчки са на стойност над 3 500 000 000 лева (3,5 моллиарда).

А преди дни стана ясно и че държавното дружество ще ремонтира и магистрала "Тракия" в участъка от пътен възел Белозем до Стара Загора като само за платното в посока Бургас АПИ е заделила 89 милиона лева за "Автомагистрали". Така ремонтът на това трасе излиза по-скъпо, отколкото самото му построяване.

В понеделник - 5 октомври, започва ремонтът на първите 12 км от автомагистрала „Тракия“ в платното за Бургас от общо 52 км, които ще бъдат обновени поетапно. Първите 12 км са от пътен възел „Белозем“ до пътен възел „Оризово“ /от 156-ти до 168-ми км/, съобщи пред Нова телевизия инж. Иван Досев, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ремонтните дейности в 12-километровата отсечка са по-леки в сравнение с тези, които трябва да се направят в останалите 40 км - между Оризово и Стара Загора. Предвижда се ремонтът на 12-те км да приключи в края на октомври - началото на ноември, обясни Досев. Ако времето позволи след това строителните работи в посока Бургас ще продължат в 40-километровия участък, в който ремонтът ще е по-сложен и ще отнеме по-дълго време. По време на строителните работи трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. Когато завърши ремонтът на платното за Бургас, през следващата година ще се ремонтира и платното за столицата.

Досев посочи, че строителните дейности ще бъдат изпълнени от дружеството „Автомагистрали“, с което АПИ имали сключен договор по ЗОП за поддържане на автомагистрала „Тракия“. Според него прогнозната стойност от 89 млн. лв. на ремонта на платното за Бургас е на база пазарните цени на материалите и труда.

Не е коректно да се сравнява стойността на ремонта със стойността на изграждането на този участък, каквито интерпретации и внушения се правят, тъй като той е построен преди повече от десет години, твърди шефът в пътната агенция.

40-километровата отсечка между Оризово и Стара Загора бе завършена през 2007 г.

За какво ще се използва новият милиард?

Направлението Видин - Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от „Дунав мост II“ ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

Отсечката между пътен възел „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана, с дължина 65,8 км, е разделена на 5 участъка:

• Участък 1 - път I-1 „п. в. Макреш - п. в. Бела“, с дължина 13,6 км /от км 33+400 до км 47+000 километраж по проект/;

Започва от разклона за Макреш, при бъдещия пътен възел „Макреш“, и е до с. Бела. Ще преминава по ново трасе, извън обхвата на съществуващия път I-1. Ще бъде с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавнодвижещи се товарни автомобили. При 36-ти км новият път ще пресича ж. п. линията Видин - София с надлез и ще минава над напоителен канал. От 37-ми до 42-ри км ще се спуска към град Димово и река Арчар, ще пресича път I-1 и при 40-ти км ще преминава източно от град Димово. От 42-ри до 47-ми км пътят ще продължава източно от град Димово и село Бела, ще е разположен успоредно на пътя Димово - Ружинци и при 46-ти км отново ще пресича път I-1 с пътен възел „Бела“.

В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела – п. в. „Макреш“ при 36-ти км и п. в. „Бела“ на път I-1 в участъка Бела – Скомля, който е при 46-ти км. Ще бъдат построени редица съоръжения - 8 моста, 2 селскостопански подлеза, водостоци и т.н. В близост до пътен възел „Бела“ ще бъде разположен контролен център за управление на трафика.

Срокът за изпълнение е 30 месеца.

• Участък 2 - път I-1 „п. в. Бела - Ружинци“, с дължина 11,128 км /от км 47+000 до км 58+128,47 километраж по проект/;

Отсечката между с. Бела и Ружинци ще бъде с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавнодвижещи се товарни автомобили. Такава ще има между 36-ти и 39-ти км в платното за Видин и между 39-ти и 44-ти км в посока Ботевград.

Между 47-ми и 52-ри км пътят ще преминава успоредно на ж. п. линията, като е отдалечен от нея и не засяга съществуващия селскостопански път. След това при 49-ти км ще пресича река Скомля над язовира, ще преминава над две дерета и преди 52-ри км трасето ще пресича ж. п. линията Видин - София. Между 52-ри и 58-ми км след преминаването на пътя за село Орешец, новият път ще се спуска към Ружинци. При 56-ти км отсечката ще преминава над път I-1 /E79/ Видин - Кула.

В участъка ще бъдат изградени надлез над ж.п. линията Видин - София, мостове над реките Барата и Скомля, 3 селскостопански подлеза. При 50-ти км от двете страни на пътя ще има площадка за отдих с тоалетни, паркинги, осветление и пречиствателно съоръжение.

Срокът за изпълнение е 30 месеца.

• Участък 3 - път I-1 „Ружинци - п. в. Белотинци“, с дължина 15,392 км /от км 58+128,47 до км 73+520 километраж по проект/;

Трасето преминава изцяло източно от съществуващия път I-1 (E79), без да го пресича и без да навлиза в регулациите на населените места. Габаритът е Г28. В участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавнодвижещи се товарни автомобили. Такава ще е отсечката между 61-ви и 62-ри км в посока гр. Монтана, с обща дължина 1,58 км.

Началото на трасето се намира на около 1 км северно от регулацията на с. Ружинци. При 58-ми км е предвидено изграждането на пътен възел за връзка със старото трасе на път I-1 (E79). При 60-ти км третокласният път Ружинци-Лом и общинският път Ружинци - Белоптичене ще преминават над скоростния път с пътни надлези. Ще бъде изграден и мост над р. Лом.

В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела, 3 пътни надлеза, 1 стоманобетонов водосток, 1 сводов водосток и 2 моста над р. Лом и р. Нечинска бара и т.н.

Срокът за изпълнение е 28 месеца.

• Участък 4 - „п. в. Белотинци - п. в. Винище“, с дължина 11.980 км /от км 73+520 до км 85+520 километраж по проект/;

Трасето на участъка започва непосредствено след пътен възел „Белотица“ при 43-ти км. Габаритът е Г28. Между 73-ти и 74-ти км ще се изграждат двустранни площадки за отдих, всяка с по 45 паркоместа за леки автомобили, като 6 от тях ще са за хора с увреждания. Допълнително ще бъдат обособени 7 паркоместа за автобуси или товарни автомобили. Предвижда се и изграждането на санитарно помещение с тоалетна.

Развитието на трасето продължава на 500-1500 м източно спрямо съществуващия път I-1 (E79), като се пресичат двата основни притока на р. Гостиля.

В този участък ще бъдат построени 1 пътен възел, 1 стоманобетонов водосток, 1 сводов водосток и 3 моста над р. Селска бара, р. Коритарска и р. Риковска Бара и т. н.

Срокът за изпълнение е 28 месеца.

• Участък 5 - „п. в. Винище - обход на гр. Монтана“, с дължина 13,693 км /от км 85+520 до км 99+193 по проект=102+600 километраж по съществуващ път I-1/.

Проектното трасе е с габарит Г28. Началото на отсечката започва след п. в. „Винище“, пресича р. Войнишка бара при 86-ти км. Следва преминаване над р. Брусовица и р. Онна Бара. В участъка между с. Винище и с. Горна Вереница трасето преминава през равнинен терен на около 1 км източно от съществуващия път, където се пресичат няколко дерета. След с. Горна Вереница трасето се развива в югоизточна посока, като преминава северно на с. Долна Вереница. При 98-ми км е предвидено изграждането на пътен възел, чрез който ще се осъществява връзка с обходния път на Монтана. Пътният възел при 102-ри км по обходния път на гр. Монтана ще бъде реконструиран, с което ще се осигурят всички посоки на завиване. За целта ще бъде удвоен пътният подлез и изградена допълнителна директна връзка, за да се осигури направлението Видин - обход Монтана - гр.Монтана (север).

В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела, 1 стоманобетонов водосток, 3 сводови водостока и 1 мост над р. Брусовица и т.н. При 90-ти км ще се изградят двустранни площадки за отдих.

Предвиденият срок за изпълнение е 32 месеца.

На 19 август 2020 г. правителството осигури до 379 000 000 лева допълнително по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г., с което са осигурени първите средства за обезпечаване на строителството.

В момента се изграждат общо 62,6 км от пътя Видин - Ботевград. През миналата година работата започна от едни от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград /33 км/ и Видин - пътен възел „Макреш“ /29,6 км/. За ускоряване на строителството на пътя между Мездра и Ботевград трасето е разделено на два участъка - лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,4 км/.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови