Quantcast

Дарили сме с 1,2 млн. лева по-малко през 2019 г., по-често даваме за животни и екология

OFFNews Последна промяна на 03 декември 2020 в 14:44 1273 0

Близо 99 млн. лева са дарени миналата година от фондации, компании, еднолични търговци и физически лица. Сумата е с 1,2 млн. лева по-малко, отколкото през 2018 г., показва анализ на Български дарителски форум за благотворителността.

Фондациите и компаниите са влагали най-много средства в образование и наука, а физическите лица – в социални каузи.

За пета поредна година фондациите запазват лидерското си място сред дарителите в нашата страна с над 45,6 млн. лв. През миналата година даренията от компании отбелязват ръст от 5 млн. лв. и надхвърлят 41,7 млн. лв. Намалява обаче броят на фирмите дарители.

Ръст се наблюдава при даряването за каузи, свързани със закрила на животни и опазване на околната среда. Запазва се тенденцията най-силните мотиви на хората да даряват да са желанието да помогнат, макар и с малки суми, както и личното отношение към избраната кауза.

През 2019 г. се наблюдава ясно изразен ръст на дарените онлайн средства през дарителски платформи. Там обичайно се публикуват кампании за лечение на физически лица (деца и възрастни), кампании в подкрепа на каузи на граждански организации, местна администрация или други неформални групи.

Миналата година в България се затвърди тенденцията за отсъствие на категоричен държавен ангажимент към насърчаване на дарителството и конкретни мерки за признаване на ролята на дарителите, констатира анализът на БДФ.

Анализът се основава на данни от Националната агенция за приходите за декларирани дарения от компании, еднолични търговци и физически лица; преглед на отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, преглед на отчети на международни донорски организации. Използвани са данни и от социологическо проучване, проведено от агенция "Алфа Рисърч" през юни 2020 г., както и от разширени въпросници до компании и фондации сред общността на дарителите в България. Включена е също информация от трите мобилни опeратора за даренията с обаждане и SMS, както и от отчетите на съществуващите дарителски платформи в България.