БВП с 2.4% годишен ръст преди кризата

OFFNews Последна промяна на 04 юни 2020 в 13:23 2448 0

2,4% е ръстът на брутния вътрешен продукт на България през първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2019 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт от днес. Той е 25.575 милиарда лева (13.076 млрд. евро), а на човек се падат по 3 678 лв. (1 881 евро). Ръстът на БВП спрямо октомври-декември 2019 г. е с 0.3%, а брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.1%.

Извънредното положение у нас заради коронавирусната пандемия бе обявено на 13 март и тези данните не показват пълната картина на ефекта върху икономиката от него.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. възлиза на 21.956 млрд. лв. по текущи цени.

За този период относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.1 процентни пункта до 27.6%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 70.2% при 70.4% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление се изразходват 83.5% от произведения БВП. То е намаляло с 0.1% през първото тримесечие.

Инвестициите формират 13.9% от произведения БВП.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

По предварителни данни за първото тримесечие на 2020 г. бруто образуването в основен капитал намалява с 1.5% спрямо предходното тримесечие.

Износът на стоки и услуги се увеличава спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.5%.

За година

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо същото тримесечие на предходната брутната добавена стойност се увеличава с 2.3%. Ръстът ѝ се определя от регистрираното нарастване при: финансови и застрахователни дейности (4.2%), строителство (3.7%), операции с недвижими имоти (3.3%), професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности (3%). 

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат колективното крайно потребление - с ръст от 4.1%, индивидуалното потребление - с ръст от 3.7%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1.2%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.9%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X