15% от проверените през 2019 г. обществени поръчки са с нарушения

OFFNews Последна промяна на 01 юли 2020 в 17:28 941 0

Снимка adfi.minfin.bg

451 финансови инспекции и проверки са приключени през 2019 г. от Агенцията за държавна финансова инспекция, показва отчетът за дейността на институцията, приет от Министерския съвет днес.

Проверени са 1 068 обществени поръчки на обща стойност около 1,8 млрд. лв. При 161 поръчки (15% от проверените) са констатирани нарушения, свързани с неспазване принципите на ЗОП. Намаляването на този тип нарушения е с 41% спрямо предходната отчетна година, твърдят от правителствения пресцентър.

При финансовите инспекции са разгледани 4 474 договора, от които 2 793 са за възлагане на обществени поръчки, на обща стойност близо 1,486 млрд. лв. 

С най-голям дял, както и през предходните години, са проверките, извършени в общини - 49%, и в търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала - 23,5% от общия брой.

През 2019 г. финансовите инспектори на АДФИ са съставили 935 акта за установяване на административни нарушения. 918 от тях са на физически лица и 17 - на юридически лица.

По образуваните административнонаказателни производства са издадени наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 295 631 лв.

При финансовите инспекции се отчита намаляване на "установените виновно причинени вреди от страна на проверяваните организации и лица". През 2019 г. те са в общ размер на 10 403 473 лв., което е с 8 % по-малко в сравнение с предходната година.

Финансовите инспекции през 2019 г. са възложени: от министъра на финансите - 120 бр.; от органите на прокуратурата - 113 бр.; 85 - по искане на други институции; 133 са извършени на основание на годишния план на АДФИ.

През изминалата година в АДФИ са постъпили 578 сигнали и искания за извършване на финансови инспекции, като 82 от тях са съдържали сигнали за нарушения, които са от компетентността на други държавни органи и са им препратени по компетентност. В 288 от случаите, тоест повече от половината, са подадени от държавни органи, физически и юридически лица. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X